Financování

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Velkou část návrhů na tomto webu lze zrealizovat bez vynaložení jakýchkoli finančních prostředků nebo případně s vynaložením prostředků minimálních – nutná je pouze vůle a ochota něco změnit u těch, kdo mají možnost o záležitostech MHD rozhodovat. Na webu se však vyskytuje i několik návrhů, jejichž realizace se bez větších finančních prostředků neobejde. Na této stránce najdete návrhy, jak lze takové financování provést.

Jednorázové náklady

Rozhodně si nemyslíme, že by měly být jednorázové náklady na zlepšení MHD placeny kompletně z rozpočtů měst. Převážná většina jiných měst v okolí totiž provedla modernizaci provozu MHD za pomoci Regionálního operačního programu střední Morava – podle našich informací v programu zbývá velké množství peněz k rozdělení, není tedy důvod, proč by neměly skončit v právě Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích. Za jednorázové náklady můžeme považovat následující:

 • Nákup nových zastávkových označníků
 • Vybudování zastávek v Rybárnách, na Tyršově náměstí, ve Staré Tenici nebo přidání druhého směru k zastávkám „SOU“ a zatím nepoužívané zastávce na Svatojiřském nábřeží.
 • Modernizace zastávkových přístřešků a další infrastruktury u nevyhovujících zastávek
 • Zakoupení informačních tabulí
 • Tisk letáků propagujících MHD
 • Modernizace přestupního terminálu u staroměstské železniční stanice
 • Vybudování nástupních ostrůvků pro nové železniční zastávky na území měst souměstí

^ Příklady projektů zlepšujících MHD financovaných z Regionálního operačního programu střední Morava (Zdroj: mujprojekt.eu)

Pravidelné provozní náklady

Provoz MHD se zde navrhovanými změnami lze samozřejme provozovat i s podobnými náklady jako doposud; myslíme si však, že k ještě výraznějšímu zlepšení dopravní obslužnosti by došlo po přidání spojů a oživení dnes téměř neexistujícího víkendového provozu – zvláště když v mnoha jiných městech ČR vozidla MHD najezdí ročně v přepočtu na jednoho obyvatele často i trojnásobek kilometrů oproti Uherskému Hradišti, Starému Městu a Kunovicím. Takové změny by podle propočtů na stránce Četnost spojů znamenaly o 35 % více najetých kilometrů ročně. Je tedy pouze na městech souměstí, aby se rozhodla, zda považují rozvoj MHD za jednu z priorit moderního města, a pokusila se ze svých rozpočtů vyhradit tyto peníze navíc. Koneckonců tuto větu uvádí město Uherské Hradiště na svých webových stránkách a nelze než s ní souhlasit:

„Náklady vynaložené na rozvoj hromadné dopravy se vždy několikanásobně vracejí zejména v nepřímých úsporách na kvalitě životního prostředí a investicích do rozšiřování dopravní infrastruktury.“

Následují nástiny možností, jakým způsobem lze případně financovat nárůst v provozu MHD:

 • Jak již bylo zmíněno zde, zavedení nočních linek zpoplatněných zvláštním ceníkem může „dotovat“ provoz běžných linek.
 • Města se mohou pokusit sehnat peníze na nákup nových autobusů z evropských fondů Ty peníze, které jsou na obnovu vozového parku vyhrazeny v rozpočtu nyní, mohou použít na pokrytí zvýšených provozních nákladů.
 • Města by se neměla bát přicházet s kreativními metodami na financování MHD – například lze oslovit místní firmy a nabídnout jim možnost „sponzorovat“ některé linky. Na oplátku by firmám poskytla exkluzivní reklamní prostory na jízdních řádech pro danou linku.
 • Do budoucna je možné pro méně vytížené spoje pořídit autobusy s nižší kapacitou a nižší spotřebou paliv a ušetřit tak za provoz.