Linkové vedení – linka 1

Oznámení: V září 2012 naše iniciativa připravila aktualizovaný návrh na zlepšení linkového vedení. Obsah této stránky však stále popisuje návrh z února 2012. Schéma podle nejnovějšího návrhu linkového vedení naleznete prozatím zde. V průběhu příštích týdnů aktualizujeme všechny stránky tak, aby tomuto novému návrhu odpovídaly.

V textu jsou použity stávající názvy zastávek pro lepší orientaci v jejich umístěních. Návrhy na přejmenování některých zastávek naleznete zde. Dále jsou v návrzích linkového vedení zahrnuty zastávky, jejichž vybudování nebo obnovení je doporučováno v sekci o zastávkách.

Zobrazit schéma současného linkového vedení   Zobrazit schéma navrhovaného linkového vedení

Linka 1

Současné vedení: Současné vedení linky 1 bohužel nelze jednoznačně uvést, téměř každý spoj linky totiž podléhá nějakým výjimkám. Po zjednodušení je linka 1 vedena přibližně šesti různými způsoby v jednom směru:

  • Staré Město, Železniční stanice → Staré Město, Lidový dům → Uherské Hradiště, Aut. nádraží → Kunovice, Činžovní domy
  • Staré Město, Železniční stanice → Staré Město, Lidový dům → Uherské Hradiště, Aut. nádraží → Kunovice, Let 01
  • Staré Město, Železniční stanice → Staré Město, Lidový dům → Uherské Hradiště, Aut. nádraží
  • Staré Město, Železniční stanice → Staré Město, STS → Uherské Hradiště, Autobusové nádraží
  • Uherské Hradiště, Autobusové nádraží → Kunovice, Činžovní domy
  • Uherské Hradiště, Autobusové nádraží → Kunovice, Let 01

Navrhované vedení (směr do Kunovic): Staré Město, Železniční stanice → Staré Město, Cukrovar → Staré Město, Mayer → Staré Město, Sokolovna → Staré Město, Lidový dům → Staré Město, Hřbitov → Uherské Hradiště, Rybárny → Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí → Uherské Hradiště, Autobusové nádraží → Uherské Hradiště, Boženy Němcové → Uherské Hradiště, Garáže ČSAD → Kunovice, Rozcestí k železniční stanici (0,5 km) → Kunovice, Lékárna → Kunovice, Škola → Kunovice, Činžovní domy → Kunovice, Úpravna vody

Navrhované vedení (směr do Starého Města): Kunovice, Úpravna vody → Kunovice, Činžovní domy → Kunovice, Škola → Kunovice, Lékárna → Kunovice, Rozcestí k železniční stanici (0,5 km) → Uherské Hradiště, Garáže ČSAD → Uherské Hradiště, Boženy Němcové → Uherské Hradiště, Autobusové nádraží → Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí → Uherské Hradiště, Rybárny → Staré Město, Hřbitov → Staré Město, Lidový dům → Staré Město, Sokolovna → Staré Město, Mayer → Staré Město, Cukrovar → Staré Město, Železniční stanice

Největším problémem současného vedení linky je právě její nepravidelnost – ať už se jedná o intervaly mezi jednotlivými spoji nebo obrovské množství výjimek v její trase. Za současného vedení je tedy pro cestujícího číslo linky irelevantní údaj – u každého spoje je nucen zjistit si přesně jeho trasu. Navrhované linkové vedení se tedy zbavuje výjimek. Někdo může namítnout, že téměř žádní cestující nepotřebují jezdit ze Starého Města až do Kunovic nebo z Kunovic až do Starého Města. To může být pravda, avšak najde se mnoho cestujících, kteří by uvítali spojení mezi Starým Městem a jižní částí Uherského Hradiště; mezi Kunovicemi a severní částí Uherského Hradiště; mezi jižní a severní částí Uherského Hradiště – a přesně taková spojení by zavedení navrhovaného linkového vedení umožnilo. Koneckonců toto je přesně způsob, kterým jsou vedeny linky MHD ve většině měst. Dopravu na lince 1 nyní částečně suplují příměstské spoje, což je na první pohled ekonomicky výhodné, ale pro cestující má toto řešení mnoho úskalí. Opět zde neexistuje žádná pravidelnost (kvalitní spojení kvůli tomu funguje jen mezi zastávkami Uherské Hradiště, Autobusové nádraží; Staré Město, Lidový dům a Staré Město, Železniční stanice), díky čemuž si cestující těžko vytvářejí návyky na cestování MHD. Navíc používání příměstských linek jako MHD zbytečně zdržuje provoz. Tím samozřejmě nemyslím, že by neměl i nadále platit tarif MHD i na příměstských linkách, pouze by neměly být příměstské autobusy primárním způsobem dopravy hlavně na trase mezi Starým Městem a Uherským Hradištěm, nýbrž doplňkem k MHD.

Dalším problémem linky 1 je její nedostatečná návaznost na železniční dopravu. Jeden příklad za všechny: V 15.30 přijede do Starého Města osobní vlak od Přerova, ale přesně v tutéž minutu od železniční stanice odjedou dva spoje MHD linky 1 – jeden přes „Staré Město, STS“ k uherskohradišťskému autobusovému nádraží a druhý přes centrum Starého Města až do zastávky „Kunovice, Činžovní domy“. Cestující vystupující z vlaku tudíž nemá šanci ani jeden z těchto autobusů stihnout. Jako náhrada jede do Uherského Hradiště za 6 minut příměstský spoj od Osvětiman, který však nelze považovat za plnohodnotnou náhradu MHD. Kromě spojení se autobusovým nádražím poskytne už jen spojení se zastávkou „Staré Město, Lidový dům“. Nejjednodušším řešením takové nenávaznosti je již zmiňované zpravidelnění intervalu spojů linky 1. Pokud by linka 1 měla po většinu pracovních dní interval 20 minut, není třeba žádné návaznosti řešit. Přihlédneme-li k faktu, že se jedná o páteřní linku celého souměstí a na jejím financování se podílejí tři města, tak je takové řešení do budoucna téměř nutné, pokud chceme zabránit čím dál častějšímu přechodu cestujících z hromadné na individuální dopravu.

Autor textu: Jan Kolařík

Navigace

Další část: Linky 2 a 6 »