Železniční doprava

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Současný stav

Samo město Uherské Hradiště na svých oficiálních webových stránkách v dokumentu „Program rozvoje měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“ uvádí následující text:

Vzhledem k postavení městského regionu jako centra velké spádové oblasti lze spatřit určité rezervy v provázanosti systémů městské hromadné dopravy a příměstské dopravy, a to jak autobusové, tak železniční. Integrace těchto dosud téměř zcela oddělených soustav opět může přinést zvýšení zájmu o hromadnou dopravu (včetně železniční) a zvýšení jejího podílu v rámci regionu na úkor individuální automobilové dopravy. Pro účely městské hromadné dopravy již do jisté míry slouží lokální železniční trať Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město. K jejímu účinnějšímu zapojení do systému MHD je potřeba větší počet železničních zastávek uvnitř městského regionu.

Další citace pochází opět z oficiálních webových stránek Uherského Hradiště – konkrétně z obecně závazné vyhlášky z června 1995:

Městský region má hustou železniční síť, která je dána dvěma tahy: Břeclav – Přerov, Brno – Trenčianská Teplá a jejich vzájemným propojením přes Uherské Hradiště. Právě propojovací trať Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město bude postupně transformovaná na příměstskou trať přebírající úlohu městské hromadné dopravy s doplněním o zastávky v prostoru ulice Průmyslové a u železničního mostu v Uherském Hradišti a v prostoru ulice Na Vyhlídce ve Starém Městě.

Je těžko uvěřitelné, že přestože od vydání dokumentu uplynulo téměř 17 let, nebyl dosud realizován ani jeden zmiňovaný bod.

Inspirace odjinud

Ve většině regionů České republiky funguje nějaká forma integrace autobusové a železniční veřejné dopravy, v některých regionech je vyřešena lépe, v některých hůře – vzorem by samozřejmě měly být oblasti, kde je tato integrace vyřešena nejlépe. Za nejlépe fungující je obecně považována integrace železnice a autobusů v celém Jihomoravském kraji v rámci systému IDS JMK, dalšími příklady takových oblastí mohou být nedaleký Zlín a Otrokovice, dále celý Moravskoslezský kraj, Praha a okolí nebo kraj Ústecký.

Návrh řešení

Základem je samozřejmě uznávání jízdních dokladů MHD v osobních a spěšných vlacích Českých drah (viz také sekce „Tarif a odbavování cestujících“). Vyjednávání takové záležitosti může být velmi náročné a často představuje mnoho kompromisů. Povede-li se však nakonec vše zařídit, vítězem je vždy cestující. Po uznávání jízdních dokladů MHD přichází na řadu informační a orientační systém. Územím Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic projíždějí osobní a spěšné vlaky přesně devíti různými způsoby v každém směru. Navrhuji každému spoji přidělit číslo linky kompatibilní s MHD podle trasy na území souměstí, např. 10, 11, 12. Případně lze přidat i označení A nebo B podle směru jízdy. Ke zlepšení železniční dopravy v souměstí může přispět také vybudování nových zastávek pro osobní a spěšné vlaky – např. slibovaná zastávka v blízkosti centra Starého Města, v 90. letech plánované zastávky v oblasti Staré Tenice, ulice Průmyslové nebo v Sadech. Na následujících ilustracích je vyobrazen seznam všech vlakových linek integrovatelných s autobusovou dopravou.

Návrhy informačního a orientačního systému

^ Seznam vlakových linek integrovatelných s autobusovou dopravou

^ Návrh odjezdové tabule pro spoje s platným tarifem MHD

^ Návrh plakátu, který by bylo možné vylepit v železničních stanicích a zastávkách – usnadnil by cestujícím orientaci v linkách MHD UH. Případně na něj lze připsat i časové vzdálenosti ke stanicím/zastávkám pro jednotlivé linky.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Další problémy »