Město Uherské Hradiště zahájilo výběr dopravce pro MHD. S dopravcem přijde i výrazné zlepšení provozní koncepce

Dlouho očekávaný moment je tady. Dne 15. května 2023 vypsalo město Uherské Hradiště veřejnou soutěž na provozovatele městské hromadné dopravy na následujících 10 let. Zadávací dokumentace veřejné zakázky již obsahuje novou provozní koncepci celého systému s výrazným zkvalitněním obsluhy všech částí města, včetně vzniku nových zastávek v místech, která jsou dnes veřejnou dopravou špatně dostupná. Soutěž bude probíhat do 16. června a vyhrává nabídka s nejnižší cenou. S vysoutěženým dopravcem v novém systému by se cestující měli poprvé svézt v první polovině roku 2024. Aktuálně pro město provoz MHD zajišťuje společnost ČSAD Bus Uherské Hradiště na základě 30leté smlouvy z roku 1994.

Nástup všemi dveřmi, pouze nová plně nízkopodlažní a klimatizovaná vozidla

Technicko-provozní standardy v zadávací dokumentaci definují mnoho podmínek vybavení vozidel a zastávek, jejichž splnění povede ke skokovému navýšení komfortu pro cestující.

Především bude v novém systému možné nastupovat do autobusů všemi dveřmi. Interakce s řidičem bude vyžadována pouze v případě, kdy si cestující bude přát zaplatit za jízdné v hotovosti. V ostatních případech bude možné zaplatit za jízdné bankovní kartou v samoobslužných validátorech. Držitelé stále platné krátkodobé jízdenky vydané na předchozím spoji, držitelé jednodenní turistické jízdenky nebo držitelé dlouhodobé předplatní jízdenky (na 7, 30, 90 nebo 365 dní) budou moci do vozidel nastoupit bez jakékoli další akce. Revizorskou činnost bude pro město na základě předběžné dohody provádět krajská organizace Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Nástup všemi dveřmi městu umožní zkrátit jízdní doby mezi cíli a celkově zlepšit spolehlivost služby.

Všechna vozidla musejí být na počátku plnění smlouvy nová, plně nízkopodlažní, klimatizovaná a kromě validátorů podporujících bankovní karty vybavená i moderními informačními prvky pro cestující (oboustranná LCD obrazovka u stropu v interiéru a vnější orientační LED displeje ze všech čtyř stran) nebo systémem pro automatické počítání cestujících.

Co se týká vybavení zastávek, vítězný dopravce bude mít povinnost kromě jízdních řádů vylepovat schéma linkového vedení, QR kódy směřující na virtuální odjezdové tabule nebo označovat každou obsluhovanou zastávku tabulkou s informacemi o názvu, tarifní zóně a projíždějících linkách, a to vše v moderním městském designu.

Atraktivní provozní koncept, kratší intervaly mezi spoji a revoluce ve víkendové obsluze

Uherské Hradiště je spolu se Starým Městem a Kunovicemi součástí souvisle zastavěné městské aglomerace s 37 tisíci obyvateli. V minulosti byla aglomerace jedním městem; v roce 1990 pak došlo k rozpadu na tři formálně samostatná města. Takto velká aglomerace si pro trvale udržitelnou kvalitu života obyvatel žádá kvalitní obsluhu veřejnou hromadnou dopravou.

Ta bude díky nové koncepci MHD realitou. Stávající dopravní výkon 400 tisíc kilometrů ročně bude navýšen na 750 tisíc kilometrů, čímž se uherskohradišťská městská doprava po mnoha letech přiblíží běžnému standardu ve srovnatelných městech.

Obyvatelé sídliště Východ, Mařatic nebo Štěpnic se například mohou těšit na průměrný interval obsluhy 15 minut v pracovní dny. Obyvatelé Jarošova a přilehlého sídliště Louky získají průměrný interval 20 minut. Nově obsluhované oblasti sídliště Pod Svahy a ulice Svatováclavská budou mít MHD v průměrném intervalu 35 minut, resp. 25 minut.

O víkendech koncepce přinese namísto dnešních delších než 2hodinových intervalů intervaly 30minutové ve všech hustě osídlených částech města (sídliště Východ, Mařatice, Štěpnice, Jarošov, Louky).

Nové linky budou mít také nově průjezdný (diametrální) charakter namísto radiálního, díky němuž vznikne přímé spojení každé čtvrti s nemocnicí i železniční stanicí.

Linky MHD budou částečně zasahovat i na území Starého Města (např. obchodní zóna, železniční stanice) a Kunovic. Na dalším vylepšení, systematizaci a zpřehlednění obsluhy těchto měst jako doplňku MHD aktuálně pracuje Zlínský kraj.

Více informací k finální dopravní koncepci najdete přímo v přílohách zadávací dokumentace. Brzy se na webu MHDUH.cz můžete těšit na její podrobný a srozumitelný rozbor.

Plná integrace s krajskou regionální dopravou

Zadávací dokumentace veřejné zakázky již počítá s plným zapojením městských linek do systému Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK). Všechny krátkodobé jízdenky budou umožňovat v rámci časové platnosti přestupy z MHD do regionálních linek v zóně 500 a naopak. Také na poli předplatného jízdného dojde ke sjednocení produktů tak, aby všechny jízdní doklady zahrnující tarifní zónu 500 umožňovaly cestování regionálními autobusy, všemi vlaky uvnitř souměstí i samozřejmě autobusy MHD.

Spoje nové MHD budou zobrazovány ve všech informačních kanálech Integrované dopravy Zlínského kraje, zpoždění a zajištění návazností bude hlídat centrální dispečink krajské organizace Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Zapojení spolku MHDUH.cz do procesu vylepšování MHD v Uherském Hradišti

V roce 2011 založil Jan Kolařík iniciativu cestujících a dopravních odborníků MHDUH.cz – Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích, která začala soustavně upozorňovat na problémy stávajícího provozu (málo zastávek, neobsloužené širší centrum, neprofesionální značení, nepřehledná síť linek, dlouhé intervaly, takřka neexistující víkendový provoz, …). Pro vyřešení těchto problémů pověřil v roce 2016 starosta města Stanislav Blaha právě Jana Kolaříka zpracováním Koncepce veřejné dopravy. Tuto koncepci schválilo v roce 2017 zastupitelstvo Uherského Hradiště a později se stala základem pro provozní koncept v této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Provozní koncept následně dopracoval tým profesionálů z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Na dalších částech zadávací dokumentace spolupracovala s městem advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři.

Jan Kolařík je nyní nezávislým konzultantem projektů ve veřejné dopravě a mj. spolupracuje se Zlínským krajem na rozvoji systému Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK), jehož bude MHD v Uherském Hradišti brzy součástí.

Celý více než 10letý příběh cesty Uherského Hradiště směrem ke kvalitní veřejné dopravě si můžete přečíst v našem článku z loňského srpna.

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Novinky a jeho autorem je Jan Kolařík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.