O nás

Občanské sdružení v kostce

Vítejte na stránkách občanského sdružení MHDUH.cz – Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích. V posledních letech došlo k obrovskému rozvoji infrastruktury a zejména kultura a sport jsou zde na vynikající úrovni. Bohužel problematika městské hromadné dopravy je tu na okraji zájmu a za poslední desetiletí u MHD nebyly provedeny žádné inovace. Z hlediska počtu najetých kilometrů v pracovní dny na tom současný provoz MHD ve srovnání s jinými městy není nejhůře („pouze“ mírně horší průměr), avšak co se týče informačního a orientačního systému, přehlednosti linek, koncentrace zastávek nebo víkendového provozu, řadíme se beznadějně mezi města s nejzanedbanějšími systémy MHD. Uherské Hradiště nedávno zavedlo jedny z nejvyšších poplatků za parkování v zemi; většina obyvatel by tedy předpokládala, že adekvátně podpoří rozvoj MHD jako náhrady, avšak k žádnému takovému rozvoji zatím nedošlo. Na rozdíl od některých jiných občanských iniciativ nechceme pouze kritizovat, ale především přicházet s progresivními řešeními problémů – koneckonců se nebojíme označit za lokální patrioty. Účelem těchto stránek samozřejmě není žádný „nenávistný boj proti někomu“, vznikly proto, abychom přispěli ke kvalitnějšímu životu v našich nejoblíbenějších městech. Nesmíme se spokojit s argumentem, že „existují i horší provozy MHD“, měli bychom se inspirovat těmi lepšími – a takových v ČR stále přibývá. Doufáme, že se Vám obsah stránek bude líbit. Budeme rádi, když se k iniciativě připojíte a jakkoli ji podpoříte. Případně se nebojte vyjádřit Váš názor v diskusi!

Historie sdružení

Občanské sdružení MHDUH.cz – Za lepší MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích vychází z dokumentu „Návrh na zlepšení MHD“ vydaném Janem Kolaříkem v září 2011. Protože tento dokument vzbudil ohlas mezi občany měst souměstí, autor si uvědomil, že jednotlivci se velké změny nebudou snadno prosazovat. Vytvořil tedy tým s podobně smýšlejícími přáteli, který dal v únoru 2012 dohromady tuto webovou stránku a v říjnu 2012 založil i oficiální občanské sdružení. Většina problémů kritizovaných na webu a návrhů jejich řešení pochází právě z výše zmíněného 40stránkového dokumentu, došlo však k výrazným změnám především v návrzích nového linkového vedení a názvů zastávek; původní návrhy byly příliš utopické a často realizovatelné s mnohem většími obtížemi.

Co nás inspirovalo

Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci – jsme lokální patrioti, jimž není lhostejná kvalita života v souměstí, ale zároveň nechceme pouze kritizovat. Hlavním účelem sdružení je přicházet s progresivními způsoby řešení problémů současné MHD. Ke spuštění webových stránek nás mimo jiné inspirovaly cesty po nejrůznějších městech České republiky. Rozdíly mezi kvalitou provozů MHD v různých městech jsou totiž propastné – zjednodušeně řečeno můžeme rozdělit česká města na dvě skupiny: ta města, pro něž je kvalita MHD jednou z priorit, a ta města, kde MHD sice funguje, ale inovace provozu jsou na okraji zájmu. Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice se bohužel zatím řadí do druhé jmenované skupiny – pro pravidelného cestujícího zde MHD v omezené míře funguje, ale pro náhodného cestujícího nebo cestujícího odjinud není příliš použitelná, zejména kvůli své nepřehlednosti.

Kromě výše zmíněného cestování po ČR nás ke spuštění stránek inspiroval i tento odstavec z obecně závazné vyhlášky Uherského Hradiště z 13. 6. 1995:

„Městská hromadná doprava je dosud založena na bázi autobusů. Bude převedena na trolejbusový systém, a to nejméně v hlavních trasách spojujících centra obcí a čtvrtí. Do systému MHD bude zapojena železniční trať Kunovice – Staré Město. Hlavní trolejbusové trati v pořadí naléhavosti:

• linka č. 1: žel. st. Staré Město – centrum UH – Kunovice jih

• linka č. 2: žel. st. Staré Město – centrum UH – Mařatice – Jarošov

• linka č. 3: sídliště Východ UH – centrum UH – sídliště Štěpnice“

Samozřejmě nechceme navrhovat stavbu trolejbusových tratí; odstavec však dobře slouží jako demonstrace toho, jaké smělé plány měla města před téměř 20 lety a jak málo se na MHD od té doby změnilo. Kromě inovovaného vozového parku nedošlo k žádným výraznějším změnám.

Rádi bychom vzbudili zájem veřejnosti, městských úřadů a dopravce o městskou hromadnou dopravu v souměstí – doprava je zde dlouhodobým problémem a do budoucna je rozvoj MHD jedinou možností, jak udržet město zdravé. Stále více lidí přechází k individuální automobilové dopravě a přesvědčit je o přednostech MHD bude stále složitější – jen opravdu kvalitní a moderní provozy MHD přežijí a města by si měla uvědomit, že investice do MHD nejsou nikdy ztracené – ostatně jak tvrdí samo město Uherské Hradiště na svých webových stránkách v dokumentu „Program rozvoje měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice“:

„Městská hromadná doprava je cenově dostupným, bezpečným a ekologickým dopravním systémem, jehož podíl na celkové dělbě přepravní práce ve městě je nutné nejen udržovat, ale snažit se jej zvyšovat. Náklady vynaložené na rozvoj hromadné dopravy se vždy několikanásobně vracejí zejména v nepřímých úsporách na kvalitě životního prostředí a investicích do rozšiřování dopravní infrastruktury. Dílčí výhrady je možno směrovat k četnosti spojů, kvalitě vybavení zastávek včetně informačního systému a k umístění a počtu zastávek zejména v okrajových částech měst. Vzhledem k postavení městského regionu jako centra velké spádové oblasti lze spatřit určité rezervy v provázanosti systémů městské hromadné dopravy a příměstské dopravy, a to jak autobusové, tak železniční. Integrace těchto dosud téměř zcela oddělených soustav opět může přinést zvýšení zájmu o hromadnou dopravu (včetně železniční) a zvýšení jejího podílu v rámci regionu na úkor individuální automobilové dopravy. Pro účely městské hromadné dopravy již do jisté míry slouží lokální železniční trať Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město. K jejímu účinnějšímu zapojení do systému MHD je potřeba větší počet železničních zastávek uvnitř městského regionu.“

Od roku 2007, kdy byl tento text zveřejněn, bohužel nebyl ani jeden zmíněný problém vyřešen – a právě webové stránky našeho občanského sdružení přicházejí s návrhy řešení. Velká část změn navrhovaných na tomto webu dokonce nevyžaduje žádné finanční prostředky, pouze vůli měst a dopravce něco změnit a inovovat. Při zpracovávání návrhů jsme se také snažili nenavrhovat nic, co by stávajícím cestujícím, kteří k systému MHD nemají výhrady, přineslo nějaké změny k horšímu nebo výrazně měnilo jejich návyky.

Doufáme tedy, že se Vám naše návrhy budou líbit; uvítáme jakoukoli podporu..

Kdo stojí za iniciativou

  • Jan Kolařík: Student oboru „softwarové inženýrství a interakce“ (5. ročník) na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, absolvent uherskohradišťského gymnázia a zároveň hradišťský patriot s dlouholetým zájmem o dopravu. Je iniciátorem celé iniciativy a autorem většiny návrhů řešení zde na webu. Spolu s Ondřejem Vaverkou několik let vyvíjí úspěšný program pro tvorbu spořičů obrazovky InstantStorm – po světě si našel miliony uživatelů.
  • Ondřej Vaverka: Doktorand informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvent Gymnázia Uherské Hradiště a patriot Uherského Hradiště. Od malička se zajímá o dopravu a pro stránky mhduh.cz naprogramoval webovou petici. Spolu s Janem Kolaříkem řadu let vyvíjí program pro tvorbu spořičů obrazovky InstantStorm.
  • Petr Kolařík: Student geografie a kartografie na Univerzitě Karlově, absolvent Gymnázia Uherské Hradiště, dvojnásobný vítěz celostátního kola Zeměpisné olympiády. Zeměpis a doprava jsou jeho hlavními koníčky už od útlého věku.
  • Jakub Sabák: Patriot Kunovic, pracuje u železničního dopravce RegioJet a stejně jako předchozí jmenovaní – sám je dopravní nadšenec, který přichází s výbornými nápady na vylepšení MHD.
  • Erik Rudický: Bývalý student Gymnázia Uherské Hradiště, profesionální tlumočník a překladatel anglického jazyka, nyní se zabývá ekonomickými a legislativními stránkami možných vylepšení provozu MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích.
  • Pavel Brázdil: Zaměstnanec velehradského infocentra, patriot celého slováckého regionu a samozřejmě nadšenec pro veřejnou dopravu.