Předvolební přehled 2018

Už v pátek ve 14.00 se otevřou volební místnosti pro letošní komunální volby. Z hlediska rozvoje MHD a zejména implementace Koncepce veřejné dopravy se jedná o volby naprosto nejdůležitější. Proto jsme oslovili zástupce demokratických kandidujících subjektů v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích a položili jim tři otázky týkající se veřejné dopravy. Zde přinášíme jejich odpovědi. Pořadí subjektů v článku určují jejich vylosovaná volební čísla. Věříme, že tento přehled přispěje k zodpovědnému rozhodování voličů. Zároveň si velmi vážíme všech zástupců kandidujících subjektů, kteří si našli čas a přispěli svým názorem do tohoto článku.Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Tomáš Kaplan

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Tomáš Kaplan: „Aby MHD byla atraktivním způsobem dopravy a byla využívána, je zcela nutné přistoupit ke změně jejího fungování. Přidání linky k vlakovému nádraží je potěšující, ale k modernizaci MHD je nutné přistoupit koncepčně. Schválená koncepce rozvoje MHD v trojměstí Kunovice – Uherské Hradiště – Staré Město je podle mého názoru přínosná pro občany i návštěvníky města. Mám k ní však několik připomínek. Například se mi nelíbí plánovaný výjezd autobusů mezi Billou a odbavovací budovou. Domnívám se, že tam bude docházet ke kolizi s chodci. Místo toho by bylo podle mě vhodnější vytvořit výjezd z autobusů podél věznice napojením na hlavní silnici samostatným pruhem pro autobusy, který by potom přešel v samostatný odbočovací pruh do centra města. Dále budeme prosazovat zavedení moderních technologií které umožní lepší orientaci, kdy který spoj odjíždí, kde se nachází který autobus, zjednoduší placení jízdného například platební kartou a podobně. Obecně ale lze říci, že koncepci podporuji a budu i nadále podporovat.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Tomáš Kaplan: „Otázku modernizace MHD nelze řešit izolovaně v Uherském Hradišti. Vždy bude potřeba dohody vedení všech třech měst. Lidé z celého trojměstí jezdí za prací, do škol, za kulturou či za zábavou. Nejinak tomu je i u lidí ze Starého Města či Kunovic. Proto bude potřeba hledat schodu napříč celým trojměstím.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Tomáš Kaplan: „Přijďte k volbám. Nenechte se zlákat jen marketingem a množstvím finančních prostředků vložených do reklamy. Kandidátka KDU-ČSL je sestavena z lidí, kteří jsou úspěšní ve svém oboru a jsou připraveni pracovat pro rozvoj Uherského Hradiště a jeho občanů.“


Občanští demokraté a nezávislé osobnosti (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Stanislav Blaha

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Stanislav Blaha: „Ano, budeme i dále pracovat na tom, aby veřejná doprava v Uherském Hradišti jezdila tak, jak Hradišťáci potřebují. Máme pro to zpracovanou a už i schválenou Koncepci veřejné dopravy. Aktuálně pracujeme na průzkumech dopravního chování obyvatel a mobility, které nám pomohou nastavit fungování celého systému tak, aby vyhovoval skutečným potřebám Hradiště a přilehlých obcí. Několik bodů už jsme také realizovali. Ve městě už nyní stojí spoustu nových moderních zastávkových přístřešků, zřídili jsme nové zastávky u nádraží a podpořili vznik nových autobusových linek. Nyní chystáme další zastávky v centru města, na Malinovského třídě i na ulici Sokolovské.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Stanislav Blaha: „Bez úzké spolupráce těchto tří měst by fungující MHD nešlo ani zajistit. Takže určitě ano.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Stanislav Blaha: „Spoustu Hradišťáků nám říká, že MHD je v Hradišti problém. Víme to a pracujeme na tom, aby se situace co nejrychleji zlepšila. Změny ve fungování veřejné dopravy ale nelze provést ze dne na den, ani z roku na rok. Řešíme situaci se Zlínský krajem, bylo také potřeba udělat stavební úpravy, vybrat provozovatele… zkrátka spoustu takzvané „neviditelné papírové práce“. Její první výsledky už ale ve městě začínají fungovat a já věřím, že nám Hradišťáci dají šanci tuto rozdělnou práci dokončit. Co jsme slíbili, to splníme.“


Nestraníci pro Hradiště (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Jan Zapletal

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Jan Zapletal: „Samozřejmě. Vybalancují se drobnosti a některé záležitosti, které vyplynuly zaváděním schválené koncepce do života.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Jan Zapletal: „Je to naprosto klíčové. Dokonce bych zahrnul i okolní větší obce (Bílovice, Ostrožskou Novou Ves).“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Jan Zapletal: „Dopravě by pomohlo, kdyby vznikla vedle dopravní komise i komise stavební, složená ze skutečných odborníků, kteří řeknou co a jak. Dále, než podepisovat různá memoranda apod. by úplně stačilo vytlačit kamionovou dopravu z města. Na moravní most dát dopravní značku B13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá nosnost přesahuje 12 t – všechny kamiony projíždějící městem Uherské Hradiště pojedou po vybudovaném obchvatu. Jedná se o okamžité řešení.“


TOP 09 s podporou Studentů a nezávislých kandidátů (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Zuzana Vandame

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Zuzana Vandame: „Naším cílem je pokračovat v započatých změnách a stavět na tom pozitivním, co se doposud udělalo, včetně koncepce veřejné dopravy. Máme důvěru v odborníky, kteří se tématem roky zabývají.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Zuzana Vandame: „Toto je nutnost, v rámci souměstí se musíme naučit spolupracovat ještě intenzivněji a blíž, než tomu bylo doposud. Jsme ‚srostlé‘ souměstí, takže to ani jinak nejde.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Zuzana Vandame: „Vylepšená koncepce MHD a alternativní doprava jsou v současné době dvě nejšetrnější a nejefektivnější řešení, jak ulevit přetížené dopravě v centru města, musíme se každý sám zamyslet, zda nám nestojí za to obětovat trochu pohodlí a více jich využívat.“


KRUH (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Ivo Frolec

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Ivo Frolec: „Ano, tuto koncepci budu jednoznačně a rád podporovat. Je to cesta ke zlepšení nejen veřejné problémové dopravy v Uherském Hradišti.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Ivo Frolec: „Samozřejmě podpořím. Veřejnou dopravu je nutné řešit a sladit na celém území souměstí.“


Česká pirátská strana (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Jaroslav Ševčík

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Jaroslav Ševčík: „S autorem koncepce Janem Kolaříkem se dlouhodobě snažím tuto koncepci prosadit a budu pokračovat i po mém zvolení v duchu MHDUH.cz.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Jaroslav Ševčík: „Určitě ano, protože bez užší spolupráce tato koncepce nelze plně realizovat.“


Zdravé Hradiště (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Stanislav Mikula

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Stanislav Mikula: „Dobrý den, vyjádříme se po volbách, nyní nemá nikdo čas.“


ANO 2011 (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Pavel Rochovanský

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Pavel Rochovanský: „Veřejná doprava je stále velkým problémem a na můj vkus by mělo být vedení města mnohem aktivnější a progresivnější. Zpracovaná koncepce je založená na dlouhodobém výzkumu a stojí za ní spousta práce. Teď přichází čas, kdy by měla být uvedena do reálného života a drobné chyby se mohou řešit i za pochodu. Důležité je vybudovat dobrou infrastrukturu a pak mouchy vzniklé provozem bude možno kdykoliv upravit.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Pavel Rochovanský: „Vzhledem k tomu, že je to jeden z našich programových bodů, tak chceme v rámci celého trojměstí spolupracovat nejen na problémech veřejné dopravy, ale i v dalších věcech např. rozvoj, cestovní ruch, podpora místních firem atd…“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Pavel Rochovanský: „Jsem přesvědčen, že kvalitní veřejná doprava pomůže městu ulehčit od problémů jako je hustota a plynulost provozu, parkování v centru města a především se zlepší kvalita ovzduší či hlučnosti. Ve chvíli, kdy budeme mít kvalitně fungující veřejnou dopravu, pak můžeme uvažovat o radikálních řešeních v historickém centru města, kde by pak mohla vzniknout pouze rezidentní zóna. Pro turisty a dojíždějící individuální dopravou pak vzniknou záchytná parkoviště a budeme si pak moci užívat příjemné a klidné zóny. Vedle veřejné dopravy chceme dále podporovat alternativní způsoby dopravy, což znamená vytvoření či udržování kvalitní infrastruktury pro pěší, cyklisty apod…. Konkrétně to znamená zpevněné osvětlené stezky, cyklověže, možnosti dobíjení elektrokol či třeba lepší řešení dopravních situací.“


Soukromníci Svobodní Nezávislí – Naplno pro Hradiště (Uherské Hradiště)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Mojmír Náplava

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Mojmír Náplava: „Samozřejmě. Změny a zlepšení veřejné dopravy podporuji dlouhodobě, a je velká škoda, že se k nim radnice rozhýbala až teď. Buďme rádi alespoň za to. S přibývajícím počtem automobilů a houstnoucím provozem bude čím dál tím více potřebná fungující veřejná doprava jak vhodná alternativa. Je důležité, aby lidé měli kde zaparkovat, ale také se musí zároveň všude pohodlně a jednoduše dostat hromadnou dopravou. Byl jsem velmi rozpačitý, když jsem na vlakovém nádraží v Uherském Hradišti potkával návštěvníky našeho města s velkými kufry, kteří marně hledali, jak se dostanou např. do hotelu a jedinou radu jsem jim mohl dát, ať si zavolají taxi nebo jdou raději pěšky. To nám opravdu nedělalo pozitivní vizitku.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Mojmír Náplava: „Společné řešení veřejné dopravy v rámci širší aglomerace (Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice) je naprosto nezbytné a nedokážu si představit nikoho, kdo by se stavěl proti tomu.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Mojmír Náplava: „Hodláme v Uherském Hradišti zavést UH kartu, na kterou město nabije svým občanům peníze zaplacené za poplatky. Kartu bude možné využívat pro platby v příspěvkových organizacích (aquapark, knihovna, Klub kultury, kino, divadlo) a též na úhrady jízdného v městské hromadné dopravě. To by mělo zvýšit zájem lidí o její využívání. Ale prioritou je samozřejmě, aby se jednalo o fungující systém v rámci celé aglomerace, navazující též na meziměstské linky autobusů a vlaků.“


Nezávislí kandidáti pro Kunovice (Kunovice)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Ivana Majíčková

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Ivana Majíčková: „Veřejná hromadná doprava v našem souměstí potřebuje inovaci. Koncepce veřejné dopravy ukazuje směr, kudy se má hromadná doprava ubírat. Pokud budu zvolená, budu usilovat o dopracování koncepce v detailech pro specifika Kunovic. Mým snem je vytvořit v Kunovicích u hlavního nádraží malý přestupní terminál, provázat autobusovou dopravu se železniční a vytvořit naši městskou hromadnou dopravu a propojit ji s MHD souměstí.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Ivana Majíčková: „Ano, určitě podpořím.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Ivana Majíčková: „MHD musí bít pro ně tak pohodlná a rychlá, že se jim nevyplatí jezdit do Uherského Hradiště autem. Častější využívání MHD je jednou z cest, která povede ke zlepšení dopravní situace v Kunovicích.“


Česká strana sociálně demokratická (Kunovice)

Otázky položené MHDUH.cz – odpovídá Tomáš Zůbek

MHDUH.cz: Jaká je Vaše vize v oblasti veřejné dopravy pro následující volební období? Budete v případě zvolení do zastupitelstva podporovat uvedení uherskohradišťským zastupitelstvem již schválené Koncepce veřejné dopravy v život?

Tomáš Zůbek: „Jako kandidát do zastupitelstva města Kunovice nevidím důvod, aby uvedená koncepce, zpracovaná primárně pro rozvoj dopravy v Uherském Hradišti, byla ojedinělá. S ohledem na specifické odlišnosti veřejné dopravní obslužnosti v Kunovicích budu prioritně usilovat nejenom o definici samostatné koncepce pro Kunovice, ale především o realizaci takových nástrojů, které veřejnou dopravu co nejvíce přiblíží především občanům Kunovic.“

MHDUH.cz: Podpoříte v případě zvolení do zastupitelstva užší spolupráci Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic při řešení problémů veřejné dopravy?

Tomáš Zůbek: „Nepochybně.“

MHDUH.cz: Chcete voličům vzkázat ještě něco v souvislosti s veřejnou dopravou?

Tomáš Zůbek: „Aby při svém rozhodování podpořili ty kandidáty, kteří si význam a nepostradatelnost veřejných služeb (jejichž součásti je i zde diskutovaná veřejná doprava) uvědomují. A současně garantují, že je udrží a zachovají pod veřejnou kontrolou.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Novinky a jeho autorem je Redakce. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.