Další problémy

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Neexistence schématu linkového vedení nebo databáze zastávek

Jedním z největších selhání současného provozu MHD (který obsluhuje 38 090 obyvatel) je fakt, že neexistuje žádné oficiální schéma linkového vedení nebo mapa s umístěním zastávek – což jsou věci naprosto běžné i v provozech pro 10 000 obyvatel. Cestující si tedy nemůže předem naplánovat, kde vystoupit, chce-li se dostat k určitému objektu; umístění zastávek musí pouze odhadovat podle jejich názvů (ty však velmi často o umístění zastávky nevypovídají nic) nebo si je dohledat v systému IDOS (zde je však několik umístění uvedeno chybně – rozdíl oproti skutečnému umístění někdy dosahuje i několika kilometrů). Jan Kolařík – zakladatel tohoto webu – se snažil problém vyřešit tím, že toto schéma pro stávající linkové vedení nakreslil (ke stažení zde – verze s aktualizovaným ceníkem jízdného), a v prosinci 2011 je poskytl dopravci k volnému užívání na zastávkách, ve vozidlech nebo sešitových jízdních řádech. Zpočátku se zdálo, že o použití schématu dopravce má velký zájem, avšak později se přestal ozývat a na zastávkových označnících je volné místo pod jízdními řády stále vyplňováno nesmyslnými reklamami. Zveřejnění schématu linkového vedení by pro dopravce nebo města neznamenalo žádné náklady – maximálně několik stokorun za tisk – a použitelnost MHD by se tím zlepšila nesrovnatelně.

Propagace MHD

Moderní systém městské hromadné dopravy se neobejde bez kvalitní propagace. Do České republiky tento trend ještě úplně nepronikl, avšak na západ od nás je zcela běžný. Města by měla nápaditými reklamami lákat občany nebo návštěvníky k využití MHD, zvláště když by na městských objektech nebyla ani nákladná. Rovněž by bylo vhodné na Masarykovo a Mariánské náměstí nainstalovat informační tabule týkající se pouze MHD – na Masarykově náměstí s výpisem odjezdů od železniční stanice i autobusového nádraží; na Mariánském náměstí navíc i z Tyršova náměstí. Podobné tabule by se hodily například i u železničních stanic v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích.

Neexistence webových stránek provozu MHD

Stávající provoz MHD nemá bohužel žádné informační webové stránky, přitom jejich vytvoření nemusí zabrat více než pár hodin a členové naší iniciativy jsou ochotni je zdarma vytvořit. V současnosti je jediným místem, kde lze získat informace o MHD, web dopravce ČSAD Uherské Hradiště, mnoho podstatného zde však chybí a například jízdní řády MHD zde zcela splývají s jízdními řády příměstských linek.

Nepřítomnost zastávek MHD na mapách Google a ve službě Mapy.cz

Moderní města spolupracují s firmami provozujícími internetové mapové portály a poskytují jim údaje o umístění zastávek a odjezdech spojů; bohužel Uherské Hradiště, Staré Město ani Kunovice zatím o takové spolupráci neuvažovaly, přitom poskytování těchto údajů je bezplatné a služby jako maps.google.com nebo Mapy.cz bývají často pro turisty prvním místem, kde zjistí, že město vůbec provozuje MHD. Jsou-li informace o provozu MHD k dispozici v online mapových službách, je mnohem pravděpodobnější, že turista využije MHD.

Zapojení zájmových skupin do procesu rozvoje MHD

Při procházení různých diskusí na internetu s dopravní tématikou často narazíte na doslova geniální nápady, kterým však většinou není věnována dostatečná pozornost ze strany úřadů. Některá města – například Zlín a Otrokovice, Přerov nebo Česká Lípa při organizaci dopravy spolupracují a scházejí se s různými dopravními zájmovými skupinami a diskutují o možnostech zlepšení svých provozů. Takové dopravní zájmové skupiny jsou často schopny odvést mnoho náročné práce bez nároku na jakékoli odměny, což je pro města i dopravce bezesporu výhodné. Přístupem zmiňovaných měst by se měla inspirovat i města našeho souměstí.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Financování »