Zastávkové označníky

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Označníky zastávek představují nejlepší místo pro celou řadu informací, které jsou pro cestujícího podstatné. Bohužel současný systém takového potenciálu využívá málo. Je chvályhodné, že v poslední době se na označnících začal objevovat název zastávky a výpis linek na ní zastavujících, avšak ve srovnání s jinými provozy tyto informace nejsou dostatečně výrazné ani přesné, dokonce není možné na první pohled rozlišit označník MHD od příměstského. Na následujících obrázcích uvedeme příklady zmíněných problémů.

Informace na označníku zastávky „Uherské Hradiště, Garáže ČSAD“; u linek MHD jsou zbytečně uváděna celá šestimístná licenční čísla, přitom na samotných autobusech se objevuje jejich zkrácené označení. Dále u linky 805 005 je na trase chybně uvedeno „Mojmír II“, přitom tato linka už nejméně 5 let na uvedené sídliště nejezdí.

Volné místo ve vitrínce označníku je vyplněno reklamou na služby dopravce s autobusovou dopravou naprosto nesouvisející. Zároveň je přítomna reklama na taxislužbu, což je v jiných provozech MHD nevídané. Rozhodně nejsme proti reklamě na zastávkových označnících, ale nesmí být přítomna na úkor pro cestující důležitých informací nebo přímo škodící MHD. Cestující by jistě raději uvítal informace o tarifu, odbavování nebo schéma linkového vedení – prostor pro tyto informace naprostá většina zastávek nabízí.

Obě zastávky se nacházejí blízko centra Uherského Hradiště mimo kteroukoli čtvrť, u první je v názvu uveden název města, u druhé však ne – takových případů je v současném systému MHD několik. Pro lepší přehlednost je vhodné konvence značení zastávek sjednotit. U jiných zastávek jsou zase používány nestandardní oddělovače v jejich názvech nebo jsou jejich názvy nepřesně uvedeny. Na zastávce „Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře“ je například uveden pouze název „Jaktaře“ nebo na nástupištích zastávky „Staré Město, Železniční stanice“ se objevuje název „St. Město nádraží“.

Téměř všechny zastávkové označníky v současném systému MHD mají ve srovnání s ostatními městy
zastaralý design, který však ani není jednotný. Sjednocení tohoto designu by výrazně pomohlo cestujícím v orientaci. Nedávno byla většina označníků znovu natřena a označníkové terčíky přelepeny fólií zakrývající původní socialistické logo ČSAD (viz Míkovice na obrázku vlevo dole), celkově ale stále působí nemoderně.

Návrh řešení

Správný zastávkový označník by měl obsahovat výrazný a přesný název zastávky, pod tímto názvem opět výrazný výpis čísel linek. Pod těmito informacemi by měly být k dispozici přehledné a aktuální jízdní řády spolu s informacemi o tarifu, odbavení, schématem linkového vedení a webovou adresou (případně i QR kódem) odkazující na stránky s dalšími informacemi a možností vyhledat vhodné spojení. Dle českých dopravních zvyklostí by také systémy městské hromadné dopravy měly používat označníkové terčíky ve tvaru čtverce namísto kruhových (kruhové označníkové terčíky by se měly vyskytovat výhradně na zastávkách linek pouze příměstské dopravy). Pouze dva provozy MHD v ČR se tohoto pravidla z nepochopitelných důvodů neřídí (uherskohradišťský a břeclavský).

Následující citace pocházejí z vyhlášky č. 30/2001 Sb.:

„Zastávka č. IJ 4a (čtvercová, pozn. mhduh.cz), která je umístěna zejména na označníku, označuje zastávku pro vozidla městské hromadné dopravy a v případě, že je společná se zastávkou linkové osobní dopravy, i zastávku linkové osobní dopravy, je-li ve značce uveden symbol vozidla hromadné dopravy osob; je-li ve značce uveden nápis TAXI, je zastávka určena pouze pro vozidla taxislužby; na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek.“ (Vyhláška č. 30/2001 Sb.)

„Zastávka č. IJ 4b (kruhová, pozn. mhduh.cz), která je umístěna zejména na označníku, označuje zastávku linkové osobní dopravy; ve značce se může uvést nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu, popřípadě údaj o provozovateli linkové osobní dopravy; na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek.“ (Vyhláška č. 30/2001 Sb.)

Zadní stranu navrhovaného označníku je možné využít k reklamním účelům. Následující obrázky znázorňují návrhy jednotlivých variant označníků – v informační oblasti listy bílé barvy představují jízdní řády, listy světle modré barvy schéma linkového vedení a informace o odbavování a tarifu.

^ Návrh společného označníku pro městské i příměstské linky se všemi jízdními řády mimo přístřešek.

^ Návrh označníku společného pro městské i příměstské linky se směrovým ukazatelem k významnému objektu. Zároveň je na označníku uvedena poznámka, že jízdní řády příměstských linek se nacházejí pro úsporu místa uvnitř zastávkového přístřešku. Takovýto přístup lze aplikovat na mnoho zastávek s velkým počtem linek.

^ Návrhy označníků pro zastávky MHD na znamení (vlevo) a zastávky MHD s více než dvěma nástupišti (například současné zastávky „Uherské Hradiště, Sady, rozcestí“ nebo „Staré Město, Nadjezd“).
1. List s informacemi o tom, jak fungují zastávky na znamení
2. List s plánkem zobrazujícím umístění dalších tří nástupišť zastávky „Uherské Hradiště, Špitálky“ včetně číselných označení
linek, jejichž spoje u konkrétních nástupišť zastavují

V případě, že se města souměstí rozhodnout vyměnit stávající označníky, nesmí se stát, že že tato změna bude pouze „pro efekt“ – nové zastávkové označníky by měly mít výraznou přidanou hodnotu pro cestujícího – především by měly přispět k jeho lepší informovanosti.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Jízdní řády na označnících »