Jízdní řády na označnících

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Současný stav

Každý systém obsluhující 30 000 a více obyvatel pro městské linky běžně vylepuje tzv. městské jízdní řády namísto regionálních. V těchto jízdních řádech jsou vypsány pouze časy odjezdů z aktuální zastávky, což je varianta přehlednější a na označnících zabírá i méně prostoru. V Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích jsou však i pro městské linky používány jízdní řády příměstského typu. Orientace v takových jízdních řádech je pomalá a např. linka 1 zabírá na každém označníku tři listy formátu A4, přičemž u jízdního řádu městského typu by stačil maximálně jeden list formátu A5.

^ Takto vypadá jízdní řád v současnosti vylepovaný na zastávkách linky 1. I když jej vytisknete na papír o velikosti A3, veškeré písmo bude velmi drobné. (© CHAPS spol. s r.o. / Zdroj: portal.idos.cz)

Nevýhody současných jízdních řádů

 • Nízká přehlednost
 • Trvá dlouho, než cestující najde potřebný spoj
 • Velmi drobné písmo
 • Nejsou nijak vizuálně odděleny spoje pro pracovní a nepracovní dny
 • Některé pro cestujícího naprosto totožné spoje jsou v jízdních řádech zdvojeny a pouze matou – úplně stejný spoj je vedle sebe uveden jednou pro všední dny a podruhé pro nepracovní dny
 • Řádky v tabulce nejsou nijak odděleny (pouze je zvýrazňovačem zvýrazněn řádek aktuální zastávky)
 • Spoje garantovaně obsloužené nízkopodlažním autobusem jsou číselně vypsány pod tabulkou, hodil by se spíše symbol invalidy v tabulce u každého takového spoje
 • Čísla linek jsou uváděna v šestimístném tvaru, zatímco na autobusech jsou uváděna ve zkráceném
 • Různorodá velikost papíru podle linky – dopravce musí vypočítávat potřebnou velikost plochy na zastávkovém označníku pro každou zastávku zvlášť a ve výsledku působí i uspořádání jízdních řádů neprofesionálně
 • Veškeré informace jsou uváděny jen v češtině – cizince tedy ani nenapadne MHD využít

Návrh řešení

Nejlepším řešením pro naše souměstí jsou klasické městské jízdní řády formátu A5 s informacemi o minutové vzdálenosti k jednotlivým následujícím zastávkám (viz obrázek níže). Nutností pro nasazení takových jízdních řádů je samozřejmě eliminace výjimek vedení linky 1. I kdyby však k takové eliminaci v nejbližší době nedošlo, pro linku 1 je možné vytvořit jako kompromis dostatečně přehledný jízdní řád s časy odjezdů ze všech zastávek, aniž by trpěl výše zmíněnými nedostatky – pouze na zastávkových označnících by tím nebylo uspořeno žádné místo.

^ Navrhovaný jízdní řád městského typu (stáhnout ve formátu PDF). I ve formátu A5 si zachovává výbornou čitelnost písma a na rozdíl od současného jízdního řádu je na něm více pro cestujícího podstatných informací. „Vměstnat“ na něj lze až 5 spojů za hodinu. (Uvedený obrázek je pouze grafický návrh, číselné údaje o odjezdech jsou smyšlené. Linkové vedení a názvy zastávek na obrázku odpovídají návrhům z tohoto webu.)

Výhody navrhované podoby jízdních řádů

 • Přehlednost – cestující rychle najde požadovaný spoj
 • Velké písmo
 • Nejpodstatnější informace jsou uváděny kromě češtiny i v angličtině
 • Na první pohled je možné rozlišit, u kterých spojů je garantovaně nasazen nízkopodlažní autobus a u kterých ne
 • Papír s jízdním řádem má vždy formát A5 nehledě na počet spojů – u zastávkových označníků lze tedy efektivně rozvrhnout místo
 • Přítomnost QR kódu pro stažení jízdních řádů do mobilních telefonů
 • Řádky jsou od sebe opticky odděleny střídající se šedou a bílou barvou pozadí
 • Čísla linek jsou uváděna ve zkráceném tvaru jako na vozidlech

Poznámka ke QR kódům: Jakmile bude v provozu systém pro sledování aktuální polohy a aktuálního zpoždění autobusů Zlínského kraje KORIS, je možné odkaz v QR kódu pozměnit na stránku s aktuálními odjezdy z dané zastávky. Bez jakýchkoli finančních nákladů navíc tak bude moci každá zastávka poskytovat komfort zastávek se se světelnými digitálními panely.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Digitální orientační panely »