Digitální orientační panely

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Vnější digitální orientační panely

Vnější digitální orientační panely jsou už kolem 15 let standardem u většiny městských autobusů. Je to pochopitelné – pro cestujícího představují nejlepší místo, kde získat okamžité informace o tom, zda je autobus blížící se na zastávku nebo čekající v zastávce ten správný, do kterého chce nastoupit.

Příklady v současnosti používaných matoucích textů na panelech

Všechny městské autobusy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích jsou těmito panely vybaveny, avšak před jejich nasazením zřejmě nikdo příliš nepřemýšlel, jaké texty by v případě jakých tras měly zobrazovat. Na následujících příkladech se pokusíme demonstrovat nejednotnost současného způsobu použití těchto panelů nebo dokonce vyložené nesmysly, které cestujícího spíše zmatou, než aby mu pomohly se lépe zorientovat.

^ Dva různé autobusy jedoucí na stejné lince po naprosto totožné trase. Jeden má na panelu uvedeno „garáže – Mařatice“ a druhý „Sídliště Východ Mařatice“, což může být zejména pro nepravidelné cestující velmi matoucí – může si například myslet že autobus s první variantou panelu nejede na sídliště Východ. Dalším problémem společným pro obě varianty panelů je fakt, že texty jsou neměnné po celou dobu jízdy. Nápis „garáže – Mařatice“ se tedy objevuje i tehdy, když autobus z Mařatic odjíždí a míří k autobusovému nádraží – což je opět pro neznalého cestujícího matoucí. Stejná situace je i u linky 3.

^ Kam míří tyto autobusy? Nabízí se odpověď, že oba jedou do zastávky „Staré Město, Železniční stanice“. Ta by však za současného stavu uherskohradišťské MHD byla nesprávná. Horní autobus totiž skutečně jede do Starého Města, spodní však do Kunovic – z nepochopitelných důvodů je na panelu uvedena výchozí zastávka, která má však pro cestujícího nulovou informační hodnotu.

^ A kam míří tyto? Horní autobus míří do zastávky „Kunovice, Činžovní domy“, ale u spodního cílovou zastávku nelze určit. Může to být buď opět zastávka „Kunovice, Činžovní domy“, nebo „Kunovice, Let 01“ – na panelu tedy chybí velmi podstatná informace. Uvedení skutečnosti, že autobus jede ze Starého Města, je zbytečná.

^ Označení autobusů na lince 2 je sice napříč všemi vozidly jednotné, ale opět se zde vyskytuje problém popisovaný už u linky 5 – texty jsou po celou dobu jízdy neměnné. Nápis „Sady – Míkovice – Kunovice“ je zobrazen i tehdy, kdy už autobus Kunovicemi projel a v Uherském Hradišti míří k autobusovému nádraží. Z nepochopitelných důvodů na panelu nejsou uvedeny Vésky, přitom dostatek prostoru k tomu je. Úplně stejná situace je i u linek 6 a 7.

^ Značení autobusů linky 4 není jednotné. V některých případech se objeví nápis „Jarošov“, v některých případech zase „Jarošov Uherské Hradiště“, trasa je však pokaždé totožná – rozdílnost zobrazovaných textů může být opět pro někoho matoucí. Zároveň horní varianta se zobrazuje i v případech, kdy autobus Jarošov již opustil a míří do centra Uherského Hradiště.

Problémy zadních a bočních panelů

Kromě výše zmíněných předních digitálních orientačních panelů jsou v autobusy uherskohradišťské MHD vybaveny i zadními a bočními panely. Problémy s těmito panely se vyskytují u autobusů celovozovými reklamními polepy – panely jsou totiž těmito polepy zakryty a stávají se nečitelnými. Dopravce i města by měli dohlédnout na to, že grafické návrhy reklamních polepů budou s digitálními orientačními panely počítat a v místech, kde se panely vyskytují, budou vyřezány otvory. Pořízení panelů určitě nebylo malou investicí a dopravce by měl jejich potenciálu využít (i v případě předních panelů). U některých městských autobusů se také vyskytují případy, kdy zadní panel s číslem linky není zapnutý, přestože je viditelný.

Návrh řešení

Texty na digitálních orientačních panelech musejí mít jednotná pravidla a ta u všech linek a typů autobusů dodržovat. Nejlepším řešením je vždy vypisovat cílovou zastávku a to velkými písmeny – a je-li třeba, přidat k tomu už malými písmeny některé nácestné zastávky. Ty by však měly po jejich projetí z nápisu postupně mizet. Přesná znění textů orientačních panelů pro všechny navrhované linky jsou k dispozici v sekci o linkovém vedení.

Technická poznámka: Některé autobusy ve vozovém parku MHD mají nainstalovány orientační panely od firmy EMtest a některé od firmy BUSE – to však nebrání ničemu, aby byly texty u panelů od obou výrobců sjednoceny – software, který má dopravce k dispozici, to během několika maximálně desítek minut umožní. Jediné rozdíly mohou být v použitém písmu a jeho barvě, což je z hlediska informační hodnoty textů irelevantní.

Vnitřní orientační panely

Pro cestujícího je důležité vědět, kde se právě nachází a jaká bude následující zastávka. Stávající systém však cestujícího o těchto věcech příliš neinformuje. Jediný způsob, jak cestující může zjistit aktuální a následující zastávku, je jejich postupné odpočítávání podle jízdního řádu, což však není příliš elegantním řešením, obzvláště pro náhodného cestujícího nebo cestujícího neznalého místních poměrů. U mnoha linek také v průběhu dne dochází k uplatňování výjimek linkového vedení, což způsob odpočítávání zastávek téměř znemožňuje.

V provozech obsluhujících oblasti s více než 30 000 (ale mnohem často i méně) obyvateli jsou běžným standardem digitální LED panely zobrazující název následující zastávky doplněné o akustické hlášení. Některá města do dopravních prostředků MHD instalovala i barevné LCD panely zobrazující mnohem větší množství informací. Doufejme tedy, že se instalace podobných panelů dočkáme i v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích. Projekt Zlínského kraje KORIS slibuje dovybavení všech autobusů v kraji vnitřními LCD displeji – snad se tak v dohledné době stane – relativně malá investice pomůže velkému množství cestujících.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Četnost spojů