Četnost spojů

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Současný stav – úvod

Četnost spojů je bezesporu nejkomplikovanější záležitostí v každém systému MHD a její optimalizace vyžaduje soustavné sledování vytíženosti jednotlivých linek v průběhu celého roku. Ve srovnání s jinými podobně velkými provozy MHD by však ten v našem souměstí mohl poskytovat vyšší koncentraci spojů – obzvláště když se na jeho financování podílejí tři města – rozhodně ale musíme konstatovat, že četnost spojů nepatří mezi největší problémy současného systému MHD – mnohem hůře na tom je přehlednost linkového vedení a informační a orientační systém.

Současný stav – pracovní dny

Následující tabulka uvádí počty spojů u jednotlivých linek a součty najetých kilometrů.

Linka Délka (km)   Spojů denně   km/den
1: Staré Město – aut. nádr. – Kunovice 2,5–9,5 * 550
2: Aut. nádr. – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice – aut. nádr. 13 18 234
3: Aut. nádr. – Mařatice – Východ – aut. nádr. 7 22 154
4: Aut. nádr.– Jarošov – aut. nádr. 10 24 240
5: Aut. nádr. – Východ – Mařatice – aut. nádr. 7 26 182
6: Aut. nádr. – Kunovice – Míkovice – Vésky – Sady – aut. nádr. 13 15 195
7: Aut. nádr. – Štěpnice – aut. nádr. 3,5 20 70
Celkem denně:     1 625
Celkem ročně:     406 250

* Jelikož současné vedení linky 1 podléhá mnoha výjimkám, nelze jednoznačně uvést počet spojů vzhledem k celkové délce linky. Číslo 550 je výsledkem sčítání délek tras všech jednotlivých spojů (ty se totiž výrazně liší).

Následující obrázek zobrazuje výpis spojů během pracovních dní:

^ Výpis spojů na všech linkách MHD v pracovní dny. U linek 2–7 jsou vypsány odjezdy z autobusového nádraží; u linky 1 jsou vypsány odjezdy ze staroměstské železniční stanice. Reálná koncentrace spojů linky 1 je však nižší, než by se mohlo zdát, převážná většina spojů je totiž zkrácena.

Současný stav – nepracovní dny

Následující tabulka uvádí počty spojů u jednotlivých linek a součty najetých kilometrů.

Linka Délka (km)   Spojů denně   km/den
1: Staré Město – aut. nádr. – Kunovice 9,5 1 9,5
2: Aut. nádr. – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice – Aut. nádr. 13 4 52
3: Aut. nádr. – Mařatice – Východ – aut. nádr. 7 3 21
4: Aut. nádr.– Jarošov – aut. nádr. 10 6 60
5: Aut. nádr. – Východ – Mařatice – aut. nádr. 7 5 35
6: Aut. nádr. – Kunovice – Míkovice – Vésky – Sady – aut. nádr. 13 4 52
7: Aut. nádr. – Štěpnice – aut. nádr. 3,5 6 21
Celkem denně:     250,5
Celkem ročně:     62 625

Následující obrázek zobrazuje výpis spojů během nepracovních dní:

^ Výpis spojů na všech linkách MHD o víkendech a svátcích. V tyto dny je MHD bohužel zcela nepoužitelná – nestane se přiliš často, že by spoj, který potřebujete, jel i ve stejnou dobu, kdy byste jej potřebovali. Právě „náhodnost“ rozložení spojů je zde největší slabinou odsuzující MHD k malé používanosti.

Současný stav – shrnutí

Uherskhoradišťská MHD v současném stavu najede 468 875 km ročně; ovšem množství najetých kilometrů v nepracovní den je o 85 % nižší než v den pracovní. Z propočtů byla záměrně vynechána navrhovaná linka 9 kvůli svému specifickému modelu financování.

Návrh řešení – pracovní dny

Následující tabulka uvádí navrhované počty spojů (nejideálnější/nejoptimističtější varianta) u jednotlivých navrhovaných linek a odpovídající součty kilometrů, které by jednotlivé linky najely.

Linka Délka (km)   Denně   km/den
1: Staré Město, Žel. st.– aut. nádr. – Kunovice, Činž. domy 9 36 párů spojů 648
2: Aut. nádr. – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice – Aut. nádr. 13 19 spojů 247
3: Aut. nádr. – Mařatice – Východ – UH, Žel. st. – aut. nádr. 8 24 spojů 192
4: Štěpnice – UH, Žel. st. – aut. nádr.– Jarošov 9 27 párů spojů 486
5: Aut. nádr. – UH, Žel. st. – Východ – Mařatice – aut. nádr. 8 27 spojů 216
6: Aut. nádr. – Kunovice – Míkovice – Vésky – Sady – aut. nádr. 13 15 spojů 195
7: Aut. nádr. – Kunovice, Let 01 6 13 párů spojů 156
8: Aut. nádr. – Staré Město, STS – Staré Město, Žel. st. 5 10 párů spojů 100
Celkem denně:     2 240
Celkem ročně:     62 625
Celkem ročně (s prázdninami v úvahu – o 5 % km méně):     532 000

Tento nejoptimističtější návrh znamená, že by v běžný pracovní den vozidla MHD najela o 38 % km více než za současného stavu. Návrh také počítá s nižším počtem spojů v době školních prázdnin. Následuje seznam výhod, které by tato změna v pracovní dny případně přinesla:

 • Pravidelné spojení MHD mezi železniční stanicí ve Starém Městě a jižní částí Kunovic každých 20 minut po většinu dne – bez výjimek v linkovém vedení
 • O 3 % více spojů obsluhující Sady, Vésky a Míkovice
 • O 6 % více spojů mezi centrem Uherského Hradiště a Mařaticemi/sídlištěm Východ
 • O 12,5 % více spojů mezi centrem Uherského Hradiště a Jarošovem
 • O 35 % více spojů mezi centrem Uherského Hradiště a Štěpnicemi
 • Žádné vynechávání některých zastávek ve Štěpnicích
 • Zapojení centra Uherského Hradiště (včetně železniční stanice) nebo oblasti Staré Tenice do systému MHD
 • Mnoho nových přímých spojení (viz sekce Linkové vedení)
 • Mírně více spojů mezi Uherským Hradištěm a oblastí kolem zastávky „STS“ ve Starém Městě a mezi Uherským Hradištěm a kunovickou oblastí Na Bělince (resp. oblastí kolem zastávky „Let 01“)

Návrh řešení – nepracovní dny

Následující tabulka uvádí navrhované počty spojů (nejideálnější/nejoptimističtější varianta) u jednotlivých navrhovaných linek a odpovídající součty kilometrů, které by jednotlivé linky najely.

Linka Délka (km)   Denně   km/den
1: Staré Město, Žel. st.– aut. nádr. – Kunovice, Činž. domy 9 13 párů spojů 648
2: Aut. nádr. – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice – Aut. nádr. 13 4 spoje 247
3: Aut. nádr. – Mařatice – Východ – UH, Žel. st. – aut. nádr. 8 13 spojů 192
4: Štěpnice – UH, Žel. st. – aut. nádr.– Jarošov 9 12 párů spojů 486
5: Aut. nádr. – UH, Žel. st. – Východ – Mařatice – aut. nádr. 8 13 spojů 216
6: Aut. nádr. – Kunovice – Míkovice – Vésky – Sady – aut. nádr. 13 5 spojů 195
7: Aut. nádr. – Kunovice, Let 01 6 5 párů spojů 156
8: Aut. nádr. – Staré Město, STS – Staré Město, Žel. st. 5 5 párů spojů 100
Celkem denně:     885
Celkem ročně:     101 775

Počet najetých kilometrů denně v tomto návrhu je o 253 % vyšší než za současného stavu; to je o 60 % méně než návrh pro pracovní dny. Výrazně lépe fungující MHD o víkendech může přispět k lepšímu vytvoření návyků občanů používat tento způsob dopravy.

Návrh řešení – shrnutí

Podle výše zmíněného optimistického návrhu řešení by vozidla MHD ročně najezdila o 35 % kilometrů více (nyní 468 875 km; podle návrhu 633 775 km) než za současného stavu; znamenalo by to však dramaticky lepší dopravní obslužnost měst souměstí – zejména by byl zaveden skutečně fungující víkendový provoz, městskou hromadnou dopravou by mohlo být obslouženo i centrum Uherského Hradiště a mezi Starým Městem a Kunovicemi by se cestující mohli spolehnout na pravidelné a kvalitní spojení. Při sestavování již zmiňovaného optimistického návrhu jsme si kladli za cíl dostat se v přibližné dopravní obslužnosti alespoň na úroveň Přerova a Prostějova (viz tabulka níže). Nyní už je jen na městech samotných, zda se časem k tomuto návrhu přikloní. Považují-li však omezení automobilové dopravy a čistá a zdravá města za jednu z priorit, je to do budoucna téměř nevyhnutelné.

Srovnání s jinými městy

Následující tabulka srovnává různá města podle toho, kolik kilometrů ročně najedou vozidla MHD v přepočtu na jednoho obyvatele. Upozorňujeme, že čísla je nutné brát s rezervou – tabulka například nebere v úvahu rozlohu měst nebo jejich terén; také seznam měst není úplný (v tabulce jsou uvedena jen ta města, u nichž se nám podařilo dohledat počet kilometrů najetých vozidly MHD za rok – ne všechna města totiž takový údaj poskytují). I při zanedbání těchto veličin je z ní však patrné, že v kvalitě dopravní obslužnosti MHD v různých městech jsou propastné až extrémní rozdíly. Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice na tom z hlediska počtu kilometrů najetých vozidly MHD nejsou nejhůře (můžeme je považovat za „mírně horší průměr“), avšak zde je nutné uvědomit si, že kvalitu MHD neurčují jen tyto ukazatele – důležitá je i kvalita informačního a orientačního systému, přehlednost linek nebo koncentrace zastávek – a kvůli tomu můžeme považovat stávající systém MHD v našem souměstí za velmi podprůměrný. Každopádně i co se týče počtu najetých kilometrů by pro nás měla být inspirací zejména města nebo aglomerace s nižším počtem obyvatel, avšak vyšším počtem kilometrů najetých vozidly MHD – především Příbram, Beroun, Třebíč nebo Vsetín. Tato města dokazují, že návrh na této stránce není ani zdaleka nereálný a že funguje-li MHD dobře, cestující jí rádi cestují.

Legenda k tabulce:

 • Obyvatel = počet obyvatel
 • km ročně = počet kilometrů najetý vozidly MHD v daném městě za rok
 • na 1 obyv. = počet kilometrů najetý vozidly MHD v daném městě za rok přepočtený na jednoho obyvatele – podle tohoto sloupce je tabulka také řazena
Město Obyvatel km ročně na 1 obyv.
Jihlava 50 760 2 812 457 55,41
Zlín + Otrokovice + Želechovice 96 487 4 800 000 49,75
Tábor + Sezimovo Ústí + Planá nad Lužnicí 45 809 1 820 000 39,73
Kladno 69 178 2 600 000 37,58
Příbram 34 022 1 260 000 37,03
Trenčín (SK) 56 514 2 063 314 36,51
Chomutov + Jirkov 70 257 2 350 000 33,45
Beroun + Králův Dvůr 23 942 590 000 24,64
Třebíč 37 781 905 000 23,95
Frýdek-Místek 59 416 1 400 000 23,56
Vsetín 30 010 659 000 21,96
UH + Staré Město + Kunovice (podle návrhu) 38 090 633 775 16,64
Prostějov 44 526 705 000 15,83
Přerov 46 503 735 000 15,81
Valašské Meziříčí 27 960 390 000 13,95
UH + Staré Město + Kunovice (souč. stav) 38 090 468 875 12,31
Žďár nad Sázavou 22 275 259 000 11,63
Kroměříž 30 056 321 000 10,68
Přelouč 9 108 84 000 9,22
Havlíčkův Brod 23 723 210 000 8,85
Vyškov 22 374 170 000 7,60
Hodonín 28 431 207 503 7,30
Klatovy 22 567 147 000 6,51
Tachov 12 878 69 000 5,36
Domažlice 10 674 22 886 2,14

^ Pro inspiraci zde uvádíme výpis spojů všech linek MHD Přerov v pracovní dny. Přerovská MHD obsluhuje jen o 6 000 obyvatel více než uherskohradišťská, přesto se počet spojů zdá být v pracovní dny výrazně lepší. Navíc je tento provoz placen z rozpočtu pouze jednoho města, ne tří a cena jízdného je zde totožná (v případě časových jízdenek dokonce nižší).

Noční linky

Myslíme si, že využívanost taxislužeb v našem souměstí je na jeho velikost až příliš nadprůměrná. Bohužel MHD se tomuto způsobu dopravy vůbec nesnaží konkurovat, na označnících autobusových zastávek jsou dokonce jak legálně, tak nelegálně vylepovány reklamy na taxi, což je v jiných městech naprosto nevídané. Města spolu s dopravcem by měla zvážit zřízení nočních linek jezdících na přelomu pátku a soboty a také soboty a neděle – na těchto linkách by samozřejmě neměl platit standardní tarif a časové jízdenky – nabízí se například nutnost používat pouze jednorázové jízdenky za dvojnásobnou cenu oproti jízdenkám denním. Při zvolení optimálního intervalu mezi spoji je výdělečnost linek zaručena. Utržené peníze by bylo možné samozřejmě použít k dotování provozu přes den.

Propagace nových spojů

Dojde-li ke zvýšení koncentrace spojů, města by neměla zapomenout tuto skutečnost řádně propagovat, především výraznými plakáty s jednoduchými a srozumitelnými hesly. Pouhé připsání spojů do jízdních řádů nepomůže – cestující si změny v takovém případě ne vždy všimnou, obzvláště pokud se jedná o cestující nepravidelné. Změna návyků cestujících je vždy velmi pomalá a nesmí se opakovat to, co se stalo v minulosti. Dopravce například přidal některým linkám večerní spoje, ale po půl roce konstatoval, že byly málo využívané a opět je zrušil. Půl roku je rozhodně málo na to, aby si cestující vytvořili návyky tyto spoje používat; zároveň nebyly nikde propagovány a velká část obyvatel o nich neměla vůbec tušení.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Železniční doprava »