Zastávky v souměstí

Oznámení: Obsah této stránky odpovídá prapůvodním návrhům iniciativy MHDUH.cz z února 2012 poplatným době vzniku. Od té doby – po dlouhém boji za lepší MHD a jedněch komunálních volbách – se situace začala měnit. Starosta města Stanislav Blaha v roce 2016 pověřil autora těchto stránek pracemi na oficiální Koncepci veřejné dopravy, jejíž výstup najdete na samostatném webu hradistskadoprava.cz.

Provoz městské hromadné dopravy v našem souměstí bohužel v mnohém připomíná spíše provoz klasických linek regionální autobusové dopravy, než opravdu ryze městský provoz. S tím souvisí současná (ne)koncentrace zastávek hlavně v centru Uherského Hradiště a vedení jednotlivých linek. Pro zlepšení celého provozu MHD je potřeba co nejdříve vybudovat některé nové autobusové zastávky nebo provést úpravy zastávek stávajících. Není totiž obvyklé, aby byla koncentrace zastávek na okrajích města výrazně vyšší než v centru.

Zobrazit schéma současného linkového vedení   Zobrazit schéma navrhovaného linkového vedení

Návrhy na vybudování nebo obnovení zastávek

Textový dokument „textová část návrhu územního plánu Uherského Hradiště (odůvodnění)“ obsahuje následující text:

„Případné nové zastávky v lokalitách se zhoršenou dostupností (např. ve Staré Tenici, sídlišti Mojmír, u náměstí Míru, v Sadech, v přestavbové lokalitě u nemocnice), je připuštěno realizovat…“

Zde jsou naše konkrétní návrhy na vybudování nových zastávek nebo obnovení zastávek zrušených:

Uherské Hradiště, Železniční stanice

Uherské Hradiště je nejspíše jediné město v celé České republice nad cca 10 000 obyvatel, které nenabízí přímý přestup mezi MHD a železniční stanicí. Do roku 2007 existovala přímo u uherskohradišťského nádraží autobusová zastávka MHD a dodnes zde zbyla i infrastruktura zastávek pro oba směry. Lidé z radnice ospravedlňují zrušení zastávky tím, že údajně nebyla téměř využívána a cestující o ni neměli zájem. Toto tvrzení není samo o sobě nijak nepravdivé, je zde však nutno přihlédnout k faktu, jakým způsobem byla vedena doprava k zastávce. Ve všední dny na zastávce zastavovalo pouze šest spojů – z toho čtyři dále pokračovaly jen na autobusové nádraží, čímž byla zastávka použitelná prakticky pouze jako výstupní. Další dva spoje z této zastávky mířily do Starého Města – jeden z nich k železniční stanici přes Dvorek a druhý k zastávce STS. Namísto přemýšlení, proč zastávka nebyla využívána, město přistoupilo rovnou k jejímu zrušení – přitom vhodnou úpravou linkového vedení by měla zastávka popularitu zajištěnu. Navrhujeme tedy obnovení zastávky a tím navrácení pravidelného provozu MHD do centra Uherského Hradiště – k tomuto kroku nemusí město vynaložit téměř žádné peníze, pouze trochu úsilí.

Navrhované umístění zastávky Uherské Hradiště, Železniční stanice

Uherské Hradiště, Stará Tenice

Vedlejším efektem znovupřivedení autobusové dopravy k uherskohradišťské železniční stanici by mohlo být i zřízení zastávky ve Staré Tenici, konkrétně v těsné blízkosti velké zatáčky. Taková zastávka by byla od zastávky „Uherské Hradiště, železniční stanice“ vzdálena více než 600 m (podle standardů jiných měst více než dostatečná vzdálenost mezi zastávkami) a obyvatelům sídliště Stará Tenice (stejně jako obyvatelům sídliště Mojmír, části Štěpnic i nové zástavby na okraji Starého Města u železničního mostu) by při zavedení níže navrhovaného linkového vedení umožnila přímé spojení s Mařaticemi, sídlištěm Východ, Jarošovem, oblastí kolem náměstí Míru nebo centrem Uherského Hradiště.

Navrhované umístění zastávky Uherské Hradiště, Stará Tenice

Uherské Hradiště, Svatojiřské nábřeží

Zde se vybudování zastávky MHD přímo nabízí – pro jeden směr se zde totiž nachází zastávkový přístřešek i záliv; ke zprovoznění by tedy stačilo přidání dvou zastávkových označníků a drobná úprava chodníku ve směru ke křižovatce u moravního mostu. Možnost vybudování zastávky MHD připouští i tisková zpráva na webu Uherského Hradiště nazvaná „Revitalizace nábřeží Moravy” z 6. října 2010: „Cyklisté a pěší jistě ocení možnost občerstvení se pitnou vodou z nově postaveného pítka. Pro čekající na autobus je připraven přístřešek proti dešti.” V letních měsících může zastávka dobře posloužit i turistům, kteří přijeli do Uherského Hradiště, aby vyzkoušeli plavbu po Baťově kanálu.

Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí

V oblasti kolem Tyršova náměstí rovněž citelně chybí zastávka MHD. Vzdálenost od potenciální zastávky na Svatojiřském nábřeží by byla cca 300 m, vzdálenost od potenciální zastávky v Rybárnách také 300 m a od autobusového nádraží přibližně 450 m – přestože se vzdálenosti nemusejí jevit jako příliš velké, v centrech jiných měst jsou běžné. Pro lepší plynulost dopravy lze zastávku využívat pouze na znamení (viz dále). Její vybudování by umožnilo přímé spojení severozápadní části historického centra Uherského Hradiště (zejména Tyršova a Mariánského náměstí) se Starým Městem, Rybárnami, Starou Tenicí, Mařaticemi, sídlištěm Východ, Štěpnicemi, Jarošovem, Kunovicemi nebo železniční stanicí za cenu drobné dopravní stavby.

Uherské Hradiště, Rybárny

Městská čtvrť Rybárny v současnosti není obsloužena žádným typem hromadné dopravy. Všechny autobusy míjející Rybárny ujedou 1,25 km bez jediné zastávky. Cestující, který chce využít MHD, se musí pěšky dopravit až k autobusovému nádraží a to často vede k nadužívání individuální automobilové dopravy. Navrhujeme vybudování zastávek na znamení pro oba směry na severním břehu řeky Moravy za mostem, kde je pro to dostatek prostoru. Pro lepší komfort by bylo vhodné vybudovat po dohodě se Starým Městem i pěší podchod pod silnicí. Zřízení zastávky umožní velmi potřebné přímé dopravní spojení Rybáren se Starým Městem, centrem Uherského Hradiště, jižní částí Uherského Hradiště i Kunovicemi.

Uherské Hradiště, Náměstí Míru a Uherské Hradiště, Zimní stadion

Autobusy projíždějící ulicí Sokolovskou ujedou v případě linek do/z Mařatic 1,3 km bez zastávky; v případě linky do/z Jarošova dokonce až 1,8 km, což není běžné v žádném provozu MHD – zvláště když se přímo na trase vyskytují významné objekty jako zimní stadion, aquapark, městská kina, obchodní centrum, rozsáhlý areál bývalých kasáren, vysoké školy, vysokoškolské koleje, obytné oblasti Na Zápovědi nebo Na Rybníku a především velké záchytné parkoviště. Vybudování jedné až dvou zastávek v ulici Sokolovské je nutností. Navíc by dokázalo výrazně zvýšit využívanost MHD a díky záchytnému parkovišti i napomohlo ke snížení množství automobilů v centru.

Staré Město, Obchodní centrum

Nejen zákazníkům největšího obchodního centra v okrese by přišla vhod autobusová zastávka v této oblasti. Do konce roku 2007 byla využívána, v sekci o navrhovaném linkovém vedení naleznete možný způsob, jakým k ní opět přivést pravidelnou dopravu.

Návrhy na úpravy stávajících zastávek

Uherské Hradiště, SOU

Tato zastávka je zřejmě největší podivností současného provozu MHD. Většina obyvatel nemá tušení o její existenci a řidiči ji často vynechávají, přitom v této oblasti města použitelná zastávka MHD citelně chybí. Výše zmíněné problémy jsou způsobeny dvěma snadno odstranitelnými chybami. V současnosti je přes zastávku vedena pouze linka č. 7 do Štěpnic. A navíc existuje pouze v jednom směru: od autobusového nádraží do Štěpnic a ze Štěpnic už nikoliv. Jedno z typických využití zastávky by mohlo být dojíždění studentů ze Štěpnic a okolí do školy SŠPHZ, v jejíž těsné blízkosti se zastávka nachází. Jednosměrnost však omezuje využití zastávky pouze pro dopravu studentů ze školy, do školy musejí zvolit jiný způsob dopravy. Také název zastávky je více než matoucí a dokonce se zdá, že zmátl i samotné zaměstnance ČSAD BUS Uherské Hradiště, když dodávali její zeměpisné souřadnice do celostátního systému IDOS. Na mapě se tato zastávka nachází u SOU na sídlišti Mojmír, kde však žádná autobusová linka nevede, ve skutečnosti je ale zastávka umístěna u SŠPHZ v ulici Jiřího z Poděbrad na okraji centra Uherského Hradiště. Přivést zastávku zpět k životu může její zobousměrnění – postačí přidání zastávkového označníku na opačnou stranu ulice Jiřího z Poděbrad a vydláždění malé části nyní travnaté plochy. V návrhu nového vedení linek níže naleznete i možnosti, jak na zastávku přivést více linek.

Staré Město, Železniční stanice

Tento dopravní terminál je pro mnoho lidí vstupní branou do našeho souměstí nebo i celého Slovácka a je nutno si uvědomit, že vytváří jejich první dojem z Uherskohradišťska. Spousta okolních měst v posledních letech provedla zásadní úpravy svých „přednádražních prostorů“ – například Otrokovice, Kroměříž, Přerov, Olomouc, Veselí nad Moravou, Bystřice pod Hostýnem, částečně Uherský Brod. V případě Starého Města nedostačuje informační a orientační systém, nástupištím chybí přístřešky, nástupiště pro spoje především do Uherského Hradiště jsou nepřehledně zorganizována nebo chybí velké množství parkovacích míst, přestože prostoru je pro ně mnoho. V současnosti je pro cestující, kteří chtějí u staroměstské železniční stanice odstavit svůj automobil, a dále využít hromadnou dopravu, velmi složité zaparkovat.

Zastávky na znamení

Zastávky na znamení jsou dobrým kompromisem pro dostatečně rychlou dopravu a zároveň kvalitní obslužnost mnoha částí města. V současnosti městská hromadná doprava ani příměstská doprava tento systém nevyužívají, přestože některé autobusy jsou dokonce vybaveny tlačítky pro znamení řidiči. Často se také stává, že řidič u méně využívaných zastávek vůbec nezastaví, pouze se poohlédne po autobuse, zda není nikdo připraven u dveří k výstupu – to však není spolehlivý způsob, jakým zjišťovat, chystá-li se někdo vystupovat. Zavedení zastávek na znamení má samozřejmě svoje nevýhody, ale zavedení tohoto systému s jasnými pravidly by výrazně snížilo počet nedorozumění.
Inspirací pro naše souměstí může být například Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, kde bylo v posledních letech převedeno mnoho zastávek na zastávky na znamení (dokonce i v železniční dopravě), což přispělo k celkově vyšší plynulosti dopravy.

Navrhujeme zavedení pro cestující nejjednoduššího systému zastávek na znamení: za znamení pro nástup se bude považovat samotná přítomnost nějaké osoby v prostoru zastávky, za znamení pro výstup pak stisknutí tlačítka znamení řidiči před výstupem. Díky systému zastávek na znamení bude možné výrazně zlepšit dopravní dostupnost specifických oblastí nebo přidat „bez výčitek“ několik nových zastávek do centra Uherského Hradiště. Samozřejmostí musí být instrukce k systému zastávek na znamení na zastávkových označnících a uvnitř vozidel.

Autor textu: Jan Kolařík

Další část: Názvy zastávek »