Smlouva o zajištění MHD

V roce 1994 uzavřelo Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice smlouvu o zajištění MHD spolu s dopravcem ČSAD Uherské Hradiště a.s. Smlouva byla následně dodatky změněna úplně k nepoznání a ztratila svůj původní význam. Od roku 1998 už přímo pro Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice MHD nikdo nezajišťuje; objednávání spojů MHD měl v letech 1998–2002 na starosti Okresní úřad, od roku 2003 dodnes Zlínský kraj. Samotná města v nových dodatcích smlouvy pouze zmiňují:

 • dotace přímo dopravci ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. (do roku 2007 ČSAD Uherské Hradiště a.s.), který plní závazky kraje, na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic;
 • jednorázové dotace měst firmě ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. na nákup autobusů, které jsou následně majetkem firmy, přestože firma plní závazky kraje, nikoli měst
 • financování neveřejných školních autobusových spojů, které nejsou součástí MHD – město Uherské Hradiště tyto finanční prostředky posílá přímo dopravci.

Zde najdete ke stažení původní podobu smlouvy z roku 1994 a následně její dodatky, které ji kompletně změnily:

 • Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy jako veřejné služby na území města Uherského Hradiště a obcí Kunovice a Staré Město (16. 2. 1994) – stanovuje výši příspěvků na provoz MHD dopravci za rok 1994, částka činila minimálně 1 916 000 Kč
 • Dodatek č. 1 (27. 3. 1995) – stanovuje výši příspěvků na provoz MHD dopravci za rok 1995, částka činila 2 266 000 Kč
 • Dodatek č. 2 (7. 8. 1995) – doplnění smlouvy o další, nepříliš podstatné, podmínky
 • Dodatek č. 3 (23. 4. 1996) – stanovuje výši příspěvků na provoz MHD dopravci za rok 1996, částka činila 2 998 900 Kč
 • Dodatek č. 4 (15. 4. 1997) – stanovuje výši příspěvků na provoz MHD dopravci za rok 1997, částka činila 2 658 000 Kč
 • Dodatek č. 5 (26. 2. 1998) – MHD přestávají financovat města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice; linky MHD budou nově objednávány a financovány Okresním úředem Uherské Hradiště spolu s linkami příměstskými; podle smlouvy v roce 1998 nevydávají města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice žádné finanční prostředky na provoz MHD na svém území
 • Dodatek č. 6 (3. 3. 1998) – je zahájena bezplatná přeprava důchodců nad 70 let na linkách MHD
 • Dodatek č. 7 (9. 4. 1998) – do smlouvy přidány výše pokut cestujícím při neprokázání se platným jízdním dokladem
 • Dodatek č. 8 (10. 12. 1998) – v roce 1999 přispějí města přímo dopravci částou 200 000 Kč na provoz linek MHD, provoz na nichž však objednává u dopravce Okresní úřad Uherské Hradiště; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 9 (30. 3. 1999, 25. 6. 1999 a 25. 9. 1999) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu SOR B 9,5 částkou 200 000 Kč
 • Dodatek č. 10 (17. 1. 2000) – v roce 2000 přispějí města přímo dopravci částkou 200 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Okresním úřadem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 11 (28. 2. 2000) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu SOR B 9,5 částkou 200 000 Kč
 • Dodatek č. 12 (5. 6. 2001) – v roce 2001 přispějí města přímo dopravci částkou 200 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Okresním úřadem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 13 (5. 6. 2001) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu SOR B 9,5 částkou 200 000 Kč
 • Dodatek č. 14 (15. 3. 2002) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu SOR B 9,5 částkou 200 000 Kč
 • Dodatek č. 15 (15. 3. 2002) – v roce 2002 přispějí města přímo dopravci částkou 200 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Okresním úřadem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 16 (13. 9. 2002) – město Uherské Hradiště poskytne dopravci jednorázovou částku 98 000 Kč jako navýšení příspěvku na nákup autobusu, ten má sloužit „zejména pro potřeby přepravy žáků základních škol v systému MHD“
 • Dodatek č. 17 (23. 4. 2003) – přestože touto dobou již neexistují okresní úřady a závazky objednávání linek příměstské veřejné dopravy (a v případě Okresního úřadu Uherské Hradiště i městské hromadné dopravy) u dopravců převzal krajský úřad, v dodatku se objevuje formulace „příspěvek měst do provozu MHD bude kryt pro rok 2003 stejným způsobem jako v roce 2002; města se budou spolupodílet na financování MHD pro rok 2003 toliko v rozsahu úhrady bezplatné přepravy cestujících (důchodců nad 70 let) v úhrnné částce 200 000 Kč“
 • Dodatek č. 18 (23. 4. 2003) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu SOR B 10,5 částkou 200 000 Kč
 • Dodatek č. 19 (2. 7. 2003) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu SOR B 10,5 částkou 200 000 Kč; oficiálně je ukončeno nasazování autobusů na zemní plyn na linkách MHD
 • Dodatek č. 20 (1. 12. 2003) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 154 336 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2003
 • Dodatek č. 21 (23. 2. 2004) – v roce 2004 přispějí města přímo dopravci částkou 300 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 22 (23. 2. 2004) – města přispívají přímo dopravci na nákup blíže nespecifikovaného nízkopodlažního autobusu částkou 200 000 Kč
 • Dodatek č. 23 (10. 12. 2004) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 237 710 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2004
 • Dodatek č. 24 (4. 7. 2005) – v roce 2005 přispějí města přímo dopravci částkou 500 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 25 (6. 9. 2005) – města přispívají přímo dopravci na nákup autobusu Irisbus Citelis částkou 1 100 000 Kč
 • Dodatek č. 26 (6. 9. 2005) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 288 202 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2005
 • Dodatek č. 27 (6. 2. 2006) – v roce 2006 přispějí města přímo dopravci částkou 500 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 28 (9. 10. 2006) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 313 180 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2006
 • Dodatek č. 29 (26. 1. 2007) – v roce 2007 přispějí města přímo dopravci částkou 500 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 30 (28. 5. 2007) – města přispívají přímo dopravci na nákup plně nízkopodlažního autobusu délky 11–13 m částkou 1 100 000 Kč
 • Dodatek č. 31 (26. 1. 2007) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 331 189 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2007
 • Dodatek č. 32 (23. 4. 2008) – všechny závazky firmy ČSAD Uherské Hradiště a.s. zmíněné ve smlouvě a jejich dodatcích přecházejí automaticky pod firmu ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.; město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 370 775 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2008
 • Dodatek č. 33 (26. 1. 2008) – v roce 2008 přispějí města přímo dopravci částkou 650 000 Kč na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem; částka má pokrýt náklady dopravce na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let
 • Dodatek č. 34 (23. 3. 2009) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 422 000 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2009
 • Dodatek č. 35 (23. 3. 2009) – v roce 2009 přispějí města přímo dopravci na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem částkou rovnající se ceně plného občanského jízdného a ročního počtu přepravených důchodců nad 70 let; město Uherské Hradiště uvádí zálohu ve výši 650 000 Kč, konečná částka však není známa
 • Dodatek č. 36 (9. 3. 2010) – v roce 2010 přispějí města přímo dopravci na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem částkou rovnající se ceně plného občanského jízdného a ročního počtu přepravených důchodců nad 70 let; záloha vyplacená dopravci činí 650 000 Kč; dopravce má do 15. 1. 2011 předložit roční vyúčtování s odpočten uhrazené zálohy; konečná částka činila 1 227 704 Kč
 • Dodatek č. 37 (2. 4. 2010) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 430 450 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2010
 • Dodatek č. 38 (18. 2. 2011) – v roce 2011 přispějí města přímo dopravci na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem částkou rovnající se ceně plného občanského jízdného a ročního počtu přepravených důchodců nad 70 let; záloha vyplacená dopravci činí 650 000 Kč; konečná částka činila 1 289 816 Kč
 • Dodatek č. 39 (18. 2. 2011) – město Uherské Hradiště poskytuje firmě ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. dotaci ve výši 276 310 Kč na provoz neveřejných školních autobusových spojů v roce 2011
 • Dodatek č. 40 (7. 12. 2011) – v roce 2012 přispějí města přímo dopravci na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem blíže nezdůvodněnou částkou 1 578 000 Kč; podle dodatku je „prokazatelná ztráta z provozu MHD kryta zčásti v rámci zajištění základní dopravní obslužnost Zlínského kraje a z části příspěvkem měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město jako dotace k hospodářskému výsledku v rámci plnění závazku veřejné služby dopravcem“; dodatek dále uváží, že „MHD je provozována s pravidelnou linkovou autobusovou dopravou zajišťující základní dopravní obslužnost Zlínského kraje“; dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. má do 30. 1. 2013 předložit roční přehled hospodaření a dosažených parametrů MHD za rok 2012; podle vyjádření zástupce města Uherské Hradiště částka 1 578 000 Kč zahrnovala náklady dopravce na přepravu důchodců nad 70 let a zároveň dotaci firmě ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. na provoz neveřejných školních autobusových spojů pro město Uherské Hradiště v roce 2012
 • Dodatek č. 41 (7. 12. 2011) – města přispívají přímo dopravci na nákup „nízkopodlažního autobusu low entry délky 12 m“ částkou 1 100 000 Kč
 • Dodatek č. 42 (31. 12. 2012) – v roce 2013 přispějí města přímo dopravci na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem blíže nezdůvodněnou částkou 1 578 000 Kč; podle dodatku je „prokazatelná ztráta z provozu MHD kryta zčásti v rámci zajištění základní dopravní obslužnost Zlínského kraje a z části příspěvkem měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město jako dotace k hospodářskému výsledku v rámci plnění závazku veřejné služby dopravcem“; dodatek dále uváží, že „MHD je provozována s pravidelnou linkovou autobusovou dopravou zajišťující základní dopravní obslužnost Zlínského kraje“; dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. má do 30. 1. 2014 předložit roční přehled hospodaření a dosažených parametrů MHD za rok 2013
 • Dodatek č. 43 (31. 12. 2013) – v roce 2014 přispějí města přímo dopravci na provoz linek MHD objednávaných Zlínským krajem částkou 1 578 000 Kč pokrývající podle informací města Uherské Hradiště bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let a neveřejné školní spoje na území Uherského Hradiště vedené mimo systém MHD; podle dodatku je „prokazatelná ztráta z provozu MHD kryta zčásti v rámci zajištění základní dopravní obslužnost Zlínského kraje a z části příspěvkem měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město jako dotace k hospodářskému výsledku v rámci plnění závazku veřejné služby dopravcem“; dodatek dále uváží, že „MHD je provozována s pravidelnou linkovou autobusovou dopravou zajišťující základní dopravní obslužnost Zlínského kraje“; dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. má do 30. 1. 2015 předložit roční přehled hospodaření a dosažených parametrů MHD za rok 2014
 • Dodatek č. 44 (22. 4. 2014) – města přispívají přímo dopravci na nákup „nízkopodlažního autobusu low entry“ částkou 1 000 000 Kč

Viz také

Příspěvek byl publikován v rubrice Oficiální dokumenty a jeho autorem je Redakce. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Smlouva o zajištění MHD

Komentáře nejsou povoleny.