Důvod nefunkčnosti MHD Uherské Hradiště? Především nestandardní způsob financování

Od roku 1998 si město Uherské Hradiště (resp. i Staré Město a Kunovice) výrazně zjednodušilo plánování rozpočtu tím, že z něj de facto úplně vynechalo městskou hromadnou dopravu. Říkáte si: „To je skvělé, ne? Město nalezlo způsob, jak provoz MHD zachovat, ale zároveň ušetřit nemalé peníze, které se dají využít k realizaci dalších projektů pro občany.“ Ne tak docela. Prvně – daňový poplatník nakonec zaplatí i MHD a bohužel kvůli vysoce netransparentnímu způsobu financování ani nezjistí, kolik její provoz reálně stojí. Protože je MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích financována z krajského rozpočtu, peníze stejně nakonec chybí Zlínskému kraji a tento nedostatek pocítí i obyvatel Uherského Hradiště, které je Zlínského kraje součástí.

Mysleli byste si, že když už město tolik ušetří na provozu MHD, bude moci více investovat do infrastruktury pro MHD. Opak je bohužel pravdou a i zde Uherské Hradiště výrazně zaostává za srovnatelnými městy. Vzpomeňte si například, kolik ve městě od roku 1998 přibylo autobusových zastávek (nápověda: ubylo jich). Přitom Uherské Hradiště jich má ze všech okresních měst České republiky na jednoho obyvatele nejméně. S přihlédnutím k faktu, že uherskohradišťská aglomerace je dokonce 12. největší v České republice, je to ještě více zarážející.

Jak to město udělalo?

Je obvyklé, že provoz linek veřejné dopravy, které mají licenci vedenou jako městskou, je financován z městských rozpočtů. Linky, které mají licenci jako regionální – příměstské – pak financují kraje, dříve okresy. Do roku 1998 byla i MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích financována obvyklým způsobem (zdroj). Pak však financování linek MHD přešlo pod tehdejší okresní úřad, který je zařadil do celkového „balíčku“ všech linek provozovaných dopravcem ČSAD Uherské Hradiště a.s. – platil je tedy dohromady s linkami příměstskými, přestože měly nadále status MHD. V České republice naprosto unikátní záležitost. Později (2003) přešlo financování veřejné regionální dopravy automaticky z okresů na kraje a Zlínský kraj tehdy bez povšimnutí převzal i financování MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích (zdroj). Je možné, že po celou dobu o tomto způsobu financování MHD měli tušení někteří představitelé Zlínského kraje. To se však nedá říci o představitelích jednotlivých měst a obcí kraje. Zlín, Otrokovice, Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž si své provozy MHD financují z vlastních rozpočtů a určitě by jim nebylo lhostejné, jak kraj už mnoho let zvýhodňuje Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Zároveň všechny obce a města Zlínského kraje přispívají do krajského rozpočtu částkou 85 Kč na obyvatele za rok jako částečnou kompenzaci nákladů na provoz příměstské dopravy (zdroj). Tato částka činila až do roku 2014 o 15 Kč méně, tedy 70 Kč. Za rok 2014 tímto poplatkem tedy Zlínský kraj vybere o cca 9 mil. Kč více. Přestože – jak už bylo zmíněno – nelze reálné roční náklady na provoz MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích zjistit (Zlínský kraj zveřejňuje pouze celkovou částku placenou ročně dopravci ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. a ta činí cca 70 mil. Kč – zdroj; náklady na jednotlivé linky známy nejsou), na základě informací od měst provozujících MHD podobného rozsahu se však mohou pohybovat právě kolem těchto 9 mil. Kč (např. tento zdroj, ve Valašském Meziříčí najezdí MHD o něco méně km ročně). Zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost vyvolalo velkou nevoli mnoha starostů obcí a měst (včetně Uherského Hradiště, ironicky; zdroj). Přitom kdyby Zlínský kraj ze záhadného důvodu nefinancoval provoz celé MHD v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích, nemuselo k navýšení příspěvku na 85 Kč vůbec dojít a obce i města v kraji mohla být lépe obsloužena příměstskou dopravou.

Jediné náklady, které města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice mají v souvislosti s provozem MHD, jsou příspěvek dopravci na bezplatnou přepravu důchodců nad 70 let (cca 1,2 mil. Kč ročně celkem; zdroj např. za rok 2012 – od celkové částky 1,6 mil. Kč odečteny náklady města na neveřejné školní autobusy, které tajemník městského úřadu v odkazovaném dokumentu popisuje zcela nesprávně) a občasné dotace dopravci na nákup autobusů, které však zůstanou v majetku soukromého dopravce. U příspěvku na přepravu důchodců je velmi zvláštní, že jej města proplácejí přímo dopravci ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., přestože objednavatelem MHD je Zlínský kraj a ten má tudíž smlouvu o provozování MHD s dopravcem.

Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice obhajují „specifický“ způsob financování MHD tím, že se jedná o souměstí, linky MHD překračují hranice jednotlivých měst, a proto mohou být součástí příměstské dopravy. Naprostá většina provozů MHD v České republice však zasahuje za hranice města a v žádném případě není jejich provoz financován kompletně z krajského rozpočtu, maximálně kraj částečně přispívá na provoz v dotčených úsecích. U MHD Uherské Hradiště má však skutečně meziměstský charakter pouze linka 1. Linky 3, 5 a 7 jezdí výhradně na území Uherského Hradiště. Linka 4 tak fungovala až do konce roku 2013, nyní obsluhují její vybrané spoje jednu zastávku mimo Uherské Hradiště (zdroj). Linky 2 a 6 slouží také primárně pro potřeby občanů Uherského Hradiště a Kunovicemi je vedena jen malá část trasy (25 %). I licence všech sedmi linek MHD je považuje za městské (zdroj 1; zdroj 2).

Proč takové financování není dobré?

  • Když město MHD téměř neplatí, ani se o ni nezajímá. V Uherském Hradišti je MHD na úplném okraji zájmu představitelů města. Zůstávají zde 20 let nevyřešené zásadní nedostatky provozu. MHD je ignorována při realizaci významných stavebních projektů. Město Uherské Hradiště dokonce MHD ani nezmiňuje na svém webu – u takto významných měst věc naprosto nevídaná.
  • Když nejsou města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice objednavatelem své MHD, nemohou příliš pružně reagovat na potřeby obyvatel.
  • Města nemohou provádět tolik potřebné zásadnější změny v provozu MHD. Jakákoli změna v provozu, která by s sebou změnila i roční počet najetých kilometrů, by okamžitě přilákala pozornost Zlínského kraje a jeho ostatních měst. Informace o „nestandardním“ financování MHD by se tak dostaly na veřejnost.
  • Městský úřad Uherské Hradiště si usnadní financování služby, kterou poskytují z daní obyvatel všechna takto významná města. Toto usnadnění bohužel „odskáče“ cestující, na kterého veřejní činitelé v tomto případě myslí až na posledním místě. Obyvatel Uherského Hradiště je tak velmi znevýhodněn oproti obyvatelům jiných měst, kde MHD funguje výrazně lépe.
  • Město nemůže vypsat výběrové řízení na dopravce MHD, protože dopravu objednává jiný subjekt.
  • Financování MHD je vysoce netransparentní. Nelze zjistit, jaké množství veřejných finančních prostředků je na provoz spotřebováváno, protože Zlínský kraj platí linky MHD v jednom velkém „balíčku“ dohromady s linkami příměstskými provozovanými ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
  • K netransparentnosti se váže i fakt, že od roku 1999 přispívají přímo dopravci města postupně se zvyšujícími finančními částkami, jejichž výše nelze ve většině případů odůvodnit na základě konkrétních dat. Tyto částky jsou však jen zlomkem reálných nákladů na provoz MHD.

Jak to všechno napravit?

Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice by měla začít provozovat MHD sama a co nejrychleji vypsat výběrové řízení na vhodného dopravce. Jedině tak budou moci efektivně koordinovat provoz MHD a zároveň jim tento druh dopravy (snad) přestane být lhostejný. Zároveň by města měla provést tolik potřebnou reformu linkového vedení, tarifních podmínek, začít MHD propagovat a výrazně změnit i prezentaci MHD navenek. Oddělení financování MHD od kraje samozřejmě nesmí znamenat ztrátu tarifní integrace s částí příměstských linek. Naopak je třeba tuto integraci prohloubit a zapojit do ní i železnici. Jak dokazují mnohá jiná města v ČR, takový přístup není ani zdaleka nemožný a závisí pouze na vyjednávacích schopnostech zodpovědných. Protože Zlínský kraj uvedl, že minimálně do roku 2016 nechystá integrovaný dopravní systém (zdroj), musí být právě Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice průkopníky v integrování veřejné dopravy z vlastní iniciativy a jít příkladem zbytku kraje. Takový přístup opět není nemožný a dokazuje jej například aglomerace Táborska, kde se starostům příslušných měst a obcí podařilo díky vyjednávání s krajem zprovoznit integrovaný dopravní systém, přestože Jihočeský kraj žádný celokrajský IDS neprovozuje (zdroj).

Návrhy našeho občanského sdružení počítají se zvýšením rozsahu provozu o 33 % a optimalizací trasování, aby se provoz MHD v našem souměstí alespoň přiblížil srovnatelným aglomeracím.

Aktualizace 22. 4. 2014

Podle informací prezentovaných na zasedání zastupitelstva města Uherské Hradiště dne 22. 4. 2014 chtěl Zlínský kraj přestat financovat linky MHD Uherské Hradiště č. 3, 4, 5 a 7. Místostarosta Zdeněk Procházka /KDU-ČSL/ (dříve vedoucí autobusové dopravy ČSAD Uherské Hradiště a.s., později vedoucí společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o., dnes místostarosta Uherského Hradiště mající na starosti dopravu) ve svém vystoupení uvedl, že se mu podařilo se Zlínským krajem dojednat zachování stávajícího způsobu financování s malým „kompromisem“. Město Uherské Hradiště bude ročně převádět Zlínskému kraji 750 000 Kč, aby na první pohled nepříliš informovanému zástupci „poškozeného“ města nebo obce připadalo, že je vše v pořádku srovnáno, protože Uherské Hradiště kraji „něco“ posílá. 750 000 Kč je však řádově zanedbatelná částka vzhledem k tomu, kolik Zlínský kraj objednávání spojů pro MHD Uherské Hradiště reálně stojí. Město ale vynaloží další finanční prostředky MHD bude fungovat úplně stejně mizerně. Dohodnuté řešení je krátkozraké, nesystémové a působí jako výsměch cestující veřejnosti nejen v Uherském Hradišti, ale v celém Zlínském kraji.

» Zde najdete kompletní přepis debaty o MHD na tomto zasedání zastupitelstva města. Zdeněk Procházka zde vyslovil několik zásadních lží.

Viz také

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Jan Kolařík. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.